1. จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณคือ STARTUP หรือ SME

ธุรกิจ STARTUP นั้นเป็นธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีแบบแผน และใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง STARTUP ยังเป็นธุรกิจที่มี ศักยภาพการเติบโตสูงมากหรือ “โตแบบก้าวกระโดด” ต่างจากธุรกิจ SME ที่เป็นธุรกิจทั่วไปอะไรก็ได้และใช้เวลาหลายปีถึงสำเร็จ ส่วนการหาแหล่งเงินทุนของ STARTUP นั้นเกิดจากการระดมทุน (Crowdfunding) หรือร่วมลงทุน (Venture Capital) ส่วน SME นั้นมาจากเงินส่วนตัวหรือเงินกู้ นอกจากนี้ ในการถือ ครองสิทธิ์ STARTUP เจ้าของถือสิทธิ์ผ่านการซื้อหุ้น ส่วน SME เจ้าของถือครองธุรกิจของตัวเองทั้งหมด เพียงเท่านี้ คุณคงเห็นภาพเบื้องต้นแล้วว่า คุณคือ STARTUP หรือ SME

2. จะหาโครงการหรือหน่วยงานใดสนับสนุนด้าน funding ได้ในงานหรือไม่?

เรามีกลไกภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลืออยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น new to business ให้คำปรึกษาสำหรับทุกคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจ startup ด้าน Financial support พบโครงการสนับสนุน ทางด้านการเงิน ในหลายหน่วยงานของภาครัฐ และ build up competitiveness เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วย การสนับสนุนจากบริการและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หากใครสนใจ ก็สามารถมาพบกันได้ในโซน Government support ในงาน STARTUP Thailand 2017

3. จะลงทะเบียน pitching อย่างไร? ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?

ผู้ที่จะเข้าร่วม Picthing แต่ละภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จะต้องมี Product ที่เริ่ม Operate แล้ว และต้อง Model Business ที่ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องเป็น นิติบุคคลสามารถสมัครได้ที่

4 ผมจะลงทะเบียนร่วมงาน และสัมมนาได้อย่างไร?

ลงทะเบียนร่วมสัมมนาแต่ละภูมิภาคและกรุงเทพมหานครได้ที่

LET'S GROW TOGETHER

There wouldn't be a conference without these awesome accompaniment

WHO WE'VE WORKED WITH

We've had the pleasure of welcoming some awesome partners to our events.

Platinum Sponsors

Platinum Sponsors

Silver Sponsors

Silver Sponsors