2019 Global Startup Talents @ Taipei

โอกาสดีสำหรับสตาร์ทอัพไทย รัฐบาลไต้หวันประกาศโครงการ 2019 Global Startup Talents @ Taipei Program เปิดให้สตาร์อัพทั่วโลกได้สร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจในนครไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน

โครงการ 2019 Global Startup Talents @ Taipei Program เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 เมษายน 2019 โดยสตาร์ทอัพจะเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2019 ทั้งนี้ เทคโนโลยีของสตาร์ทอัพที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษได้แก่ ICT, IoT, Life Science, AI, Blockchain, Fintech, AR/VR  และดีปเทคโนโลยี

โครงการ 2019 Global Startup Talents @ Taipei Program เปิดรับสตาร์ทอัพเข้าร่วม 25 ราย ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขยายสู่ตลาดที่เป็นประเทศเป้าหมายจีนโดยเฉพาะ ได้แก่ ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยสตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงการเดินทางและที่พักอาศัยตลอด 15 วันของโครงการ

การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สตาร์ทอัพไทยจะมีโอกาสสร้างความคุ้นเคยกับประเทศเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแค่การนำเสนอผลงานของตนเท่านั้น แต่เวทีนี้ยังเป็นโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยได้ศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสที่จะได้รู้จักคนใหม่ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการสตาร์ทอัพ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเปิดให้มีการจับคู่ทางธุรกิจซึ่งจะสนับสนุนการสร้างพันธมิตรและขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-15 เมษายน 2019 โดยการสัมภาษณ์ทางออนไลน์จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 25-26 เมษายน และประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน ก่อนจะเดินทางไปสาธารณรัฐไต้หวันในวันที่ 27 พฤษภาคม- 10 มิถุนายน 2019

สตาร์ทอัพจะได้รับตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักสำหรับ 1 ท่าน พร้อมทั้งโอกาสที่จะได้รับการระดมทุน การจับคู่ทางธุรกิจ บูธแสดงสินค้าและนวัตกรรมที่ InnoVEX (Computex) รวมทั้งวีซ่าผู้ประกอบธุรกิจ และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ Ameca Wu อีเมล TalentsTaipei@itri.org.tw หรือคุณ Robert Lo อีเมล yclo@itri.org.tw