4 สตาร์ทอัพไทยร่วมงาน “South By South West 2019 (SXSW)”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA นำ 4 ตัวแทนสตาร์ทอัพประเทศไทย ได้แก่ Local Alike, Cookly, My Band, Zipevent และวงดนตรีสัญชาติไทย ร่วมโชว์ในงาน “South by South West 2019 (SXSW)” เป็นครั้งแรก

SXSW เป็นงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีภาพยนตร์ ดนตรี และเทศกาลแสดงดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ Austin Convention Center เมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานดังกล่าว NIA มีจุดมุ่งหมายให้วงดนตรีและสตาร์ทอัพไทยได้แสดงศักยภาพ และเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง Tech Startup เข้ากับแวดวงดนตรี ศิลปะ และนันทนาการ  อันเป็นส่วนหนึ่งที่ NIA ต้องการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในกลุ่ม MAR Tech (Music, Art & Recreation Technology)

ทั้งนี้สตาร์ทอัพไทยทั้งสี่ราย และวงดนตรีสัญชาติไทยได้ร่วมจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2019