เปิดโลกโทรคมนาคมยิ่งใหญ่แห่งปี

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจโทรคมนาคมยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมถือเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนผ่านต่าง ๆ การเติบโตของสมาร์ทซิตี้และการพัฒนาของเมืองก่อให้เกิดความต้องการทางด้านโทรคมนาคมมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต

เทคโนโลยี 5G จะทำให้ระบบการสื่อสารมีความรวดเร็วมากขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น IoT จะสร้างโอกาสมากมายแก่อุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ

การดำรงอยู่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเจริญเติบโต จำเป็นต้องเป็นองค์กรธุรกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี แนวทางรายได้ ตลอดจนความท้าทายรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเติบโตของ IoT จะนำไปสู่ความท้าทายด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ เทคโนโลยีบล็อคเชนจะเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่บริการต่าง ๆ ลูกค้าผู้ใช้บริการก็มีความต้องการเพิ่มขึ้น นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

พบกับโอกาสและหาคำตอบความท้าทายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในโลกโทรคมนาคมได้ในงาน Telecom World Asia 2019 งานประชุมโทรคมนาคมประจำปี จัดโดยบริษัท Terrapinn ผู้จัดงานประชุมโทรคมนาคมระดับโลก โดยมี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ Startup Thailand เป็นพันธมิตรร่วมจัดงาน

ซึ่งในปีที่ 20 นี้จะจัดงานขึ้นที่ประเทศไทย ในวันที่ 25-27 มีนาคม นี้ ณ เซนทาร่า แกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์

Telecoms World Asia 2019 เป็นงานประชุมประจำปีสากลสำหรับผู้ให้บริการ หน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชนชั้นนำด้านโทรคมนาคม และเป็นเวทีพบปะ สังสรรค์ เรียนรู้และสร้างพันธมิตรของเหล่าผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น พร้อมทั้งอภิปรายถึงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งจะกำหนดทิศทางธุรกิจในทศวรรษต่อไป รวมถึงการสร้างความเจริญเติบโตและยั่งยืนร่วมกันของเศรษฐกิจในภูมิภาค

ในปีนี้ ประเด็นสำคัญของงาน Telecom World Asia 2019 จะครอบคลุมถึงสิ่งที่ผู้ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมกำลังเผชิญในปัจจุบัน โดยงานได้เน้นหัวข้อหลัก 5 ประเด็น คือ Wholesale Carriers, Network Virtualisation, Telco 4.0 และความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นั่นคือ 5G และ IoT โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลในตลาดเกิดใหม่ทั้งหลาย

ร่วมค้นคว้าหาโอกาส ในงาน Telecom World Asia 2019 งานใหญ่ของปี โดย 5 ประเด็นหลักที่จะได้สัมผัสในงานนี้ ได้แก่

Networks Virtualisation การเปลี่ยนผ่านของระบบเครือข่ายผ่านเทคโนโลยีเวอชัวไลเซชั่นและคลาวน์, 5G เทคโนโลยีโมบายยุคที่ห้า, Wholesale ความสามารถและความร่วมมือต่าง ๆ, IoT  ปลดล็อคโอกาสทางเทเลคอมในสมาร์ทซิตี้และอุตสาหกรรม 4.0 และ  Telco 4.0  นวัตกรรม ความร่วมมือและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ

ร่วมค้นคว้าหาโอกาส ในงาน Telecom World Asia 2019 งานใหญ่ของปี โดย 5 ประเด็นหลักที่จะได้สัมผัสในงานนี้ ได้แก่

Networks Virtualisation การเปลี่ยนผ่านของระบบเครือข่ายผ่านเทคโนโลยีเวอชัวไลเซชั่นและคลาวน์, 5G เทคโนโลยีโมบายยุคที่ห้า, Wholesale ความสามารถและความร่วมมือต่าง ๆ, IoT  ปลดล็อคโอกาสทางเทเลคอมในสมาร์ทซิตี้และอุตสาหกรรม 4.0 และ  Telco 4.0  นวัตกรรม ความร่วมมือและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ

ในงานนี้จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญและคว่ำหวอดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศกว่า 120 ท่านที่จะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น  อาทิ ณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ์ รองประธานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การค้าประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัทเน็ทฟลิกซ์ ไอฟลิกซ์ เวอริโซน เทลสตรา และผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาโทรคมนาคม สมาคมโทรคมนาคมประเทศไทย และอีกมากมาย

งาน Telecom World Asia 2019 ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนชั้นนำของโลกและภูมิภาค กว่า 40 บริษัท โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 800 คน

ลงทะเบียนร่วมงาน หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ https://www.terrapinn.com/conference/telecoms-world-asia/index.stm