แอดเวนเจอร์ส เน้นสตาร์ทอัพเสริมเครือข่ายธุรกิจ SCG

เกือบ 1 ปีที่ก่อตั้งมา AddVentures by SCG Corporate Venture Capital ในเครือเอสซีจี ถือว่าเป็นหนึ่งใน VCs ที่แอคทีฟมาก ดุสิต ชัยรัตน์​ ผู้จัดการกองทุนแอดเวนเจอร์ส เล่าว่าหลักการลงทุนของแอดเวนเจอร์สนั้น มุ่งเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมศักยภาพ เพิ่มมูลค่าและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับเครือเอสซีจีเป็นหลักมากกว่าจะหวังผลเป็นตัวเงินเป็นหลัก

 “เป้าหมายของบริษัทใน 5 ปีแรกคือใช้งบราว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลงทุนกลุ่ม Series A รายละ 1-5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะลงทุน 5-7 ดีลต่อปี”

สรรหาดาวดวงใหม่ S-Curve

นอกจากลงทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเอสซีจี ในทุกกลุ่ม วัสดุก่อสร้าง ซีเมนต์ ปิโตรเคมี​ และบรรจุภัณฑ์​ AddVentures ยังต้องการลงทุนในระยะยาวกับสตาร์ทอัพเหล่านั้นด้วย โดยอาจมีธุรกิจบางตัวที่ร่วมทุนกลายเป็นดาวรุ่งด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดีๆที่มีอัตราเติบโตสูงได้

ในภาพรวมการลงทุนของ AddVentures เน้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มแรก: Enterprise technology เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับอีคอมเมิร์ซ​  E-commerce Enablement, Predictive Analytic, Omni-channel, AI, และ Blockchain

กลุ่มที่ 2: Industrial Smart Manufacturing, Robotics, Automation และกลุ่มที่ 3: B2B Marketplace Platform for Construction Product, Chemicals, Packaging, Industrial Supply Logistics

“โดยรวมปีนี้เราให้น้ำหนักกับ B2B Marketplace Internet of Things กับ  Supply Chain visibility traceability  และด้าน HR tech talent​

บริษัทพร้อมลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านกองทุนอื่น (Fund of Funds) ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับกองทุน Wavemaker Partners จากสิงคโปร์ที่เน้นการลงทุนสตาร์ทอัพระหว่างประเทศและล่าสุดร่วมมือกับ Vertex Venture Management Pte ในเครือ Temasek ของสิงคโปร์ที่ชำนาญพื้นที่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

ส่วนการลงทุนตรงในสตาร์ทอัพ เน้นถือหุ้นสัดส่วนน้อยและไม่แทรกแซงการบริหาร ซึ่งก็ได้ลงทุนในสตาร์ทอัพไทย 3 บริษัท ได้แก่ GIZTIX โดย AddVentures เป็นหนึ่งในสามกองทุน ที่เข้าร่วมลงขันในการระดมทุนกว่า 1.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ GIZTIX”

AddVentures เลือก GIZTIX ซึ่งเป็น marketplace ให้ logistics เพราะเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุ่มได้โดยตรง ปัจจุบันเอสซีจี เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายใหญ่ที่สุดในไทย ด้วยรถบรรทุกกว่า 7,000 คัน การนำรถเข้าระบบของ GIZTIX ช่วยลดการสูญเสียประโยชน์จากการตีรถเปล่าในขากลับ (reduce idle time) ได้มาก ในทางกลับกัน GIZTIX เองก็ได้เพิ่มซัพพลายรถในระบบและอาศัยเครือข่ายเอสซีจีขยายตัวไปสู่อาเซียน เริ่มต้นจากเวียดนามและเมียนมา

GetLinks tech talent recruitment เป็นรายที่ 2 ที่เข้าไปร่วมลงทุน เพราะเข้ามาตอบโจทย์การหาทาเลนต์มาเสริมทัพเอสซีจีได้ และล่าสุด Baania Real Estate Marketplace ก็ช่วยต่อยอดธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้โดยนำข้อมูลที่ Baania รวบรวมและจัดเก็บไว้มาวิเคราะห์ เพื่อผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงเป้า

“บริษัทยังพร้อมเป็นพันธมิตรเชิงพาณิชย์กับสตาร์ทอัพที่น่าสนใจ และหากร่วมมือกันได้ลงตัว ก็จะก้าวไปถึงขั้นลงทุนในสตาร์ทอัพนั้นๆ ปีที่แล้วเราร่วมมือกับ Builk B2B marketplace กลุ่มวัสดุก่อสร้าง, HG Robotics และ Ralali ของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น  B2B marketplace  ด้าน maintenance repair operational หากบริษัทเข้าลงทุนใน Ralali ก็จะเป็นสตาร์ทอัพตัวแรกที่เราลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ” คุณดุสิตกล่าว