อเมซอนใช้ AR พัฒนาเทคโนฯ Social Distancing

เป็นเรื่องยากที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าใกล้แค่ไหนที่ไม่ถือว่าละเมิดกฎเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างไรก็ตามอเมซอนได้ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคนงานในคลังสินค้าด้วยการใช้วงกลมสีแดงและสีเขียว

แบรด พอร์เตอร์ รองประธานและวิศวกรพิเศษของฝ่ายโรโบติคส์ บริษัทอเมซอน ได้โพสต์บนบล็อค Amazon Day One โดยอธิบายว่าระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้เรียกว่า Distance Assistance หรือผู้ช่วยกำหนดระยะห่าง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานของอเมซอนรักษาระยะห่างระหว่างกันได้ตลอดเวลา โดยระบบดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากการผสมผสานของเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาชีน เลอร์นนิ่ง (Machine Learning) และเทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality) เข้าด้วยกัน

ในทางปฏิบัติ Distance Assistance ประกอบด้วยหน้าจอขนาด 50 นิ้ว กล้องและคอมพิวเตอร์ประกอบเป็นชุดเดี่ยวซึ่งติดตั้งไว้บริเวณใดก็ได้ภายในคลังสินค้าของอเมซอนที่มีปลั๊กไฟเสียบได้ โดยอุปกรณ์นี้จะสร้างเครื่องมือคล้ายๆ กระจกวิเศษที่ช่วยให้คนทำงานมองเห็นระยะทางกายภาพของตนกับคนอื่นโดยการระบายสีเป็นวงกลมรอบๆเท้า โดยวงกลมสีเขียวแสดงถึงระยะห่างจากคนอื่นที่ปลอดภัย ในขณะที่สีแดงเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าอยู่ใกล้เกินไปและควรขยับให้อยู่ในสีเขียว

ปัจจุบัน อเมซอนได้พัฒนาชุด Distance Assistance ไม่กี่ชุดสำหรับใช้ในอาคารของบริษัท แต่ก็ได้รับการตอบสนองที่ดีจากพนักงาน ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะติดตั้งชุดดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นอีกนับร้อยชุดในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและข้อดีคืออเมซอนมีเป้าหมายจะเปิดเผยซอฟต์แวร์และ AI ที่ใช้ในการพัฒนาระบบดังกล่าวให้แก่บริษัทอื่น ๆ ได้นำไปใช้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานบริษัทนั้นๆด้วย

 

อ้างอิง: pcmag.com