อนันดาฯ คว้า Enterprise Innovation Awards งาน Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 24

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล Enterprise Innovation Awards ที่งาน Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 24 เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัลดังกล่าวมอบให้องค์กรในท้องถิ่นที่แสดงถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีไอโอที (IoT) หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ จากบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากกว่า 20 แห่ง อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ คู่กับกรุงศรี คอนซูเมอร์

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดตั้งทีมงานภายในองค์กรอย่าง Ananda UrbanTech ให้เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการโครงการก่อสร้างและการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งท้ายที่สุดนั้นนำไปสู่การลดลงของการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ

“พวกเราปรับปรุงโครงสร้างภายใน โดยสร้าง Ananda UrbanTech ขึ้น เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างภายในทีมได้ ภารกิจของเราคือรื้อแผนการดำเนินงานใหม่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม และเริ่มนำ SMART construction มาปรับใช้ ผ่าน Ananda UrbanTech เรากำลังอยู่บนเส้นทางการผันตัวมาเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ แทนที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ ซึ่งรางวัลนี้เป็นเครื่องการันตีถึงความพยายามของทีมเรา” ดร.เชษฐ์ ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

ด้วยนวัตกรรมใหม่ของบริษัท ทำให้จนถึงตอนนี้ Ananda UrbanTech ประสบความสำเร็จในการลดเวลาวงจรการออกแบบลงถึงร้อยละ 47 โดยใช้เครื่องมือการจัดการการก่อสร้าง การลดเวลาการก่อสร้างทั้งหมดลงร้อยละ 5-10 และการลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลงร้อยละ 5-10 โดยใช้เครื่องมือการจัดตารางเวลา ประหยัดเวลาไปได้มากถึง 7,800 นาที และเงินอีก 4 ล้านบาท โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบ

“เมื่อคุณดูผลการสำรวจของการผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลของแมคคินซีย์ ธุรกิจการก่อสร้างนั้นอยู่อันดับ 2 รั้งท้ายกับเกษตรกรรม ซึ่งนี่ถือเป็นโอกาสของอนันดา ในการสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้กับมุมมองของธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรรม เรามุ่งเน้นที่การระบุและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ ในการกำหนดรูปแบบห่วงโซ่ทั้งหมด ผ่านการเลือกพื้นที่ การออกแบบและการก่อสร้าง ตลอดจนการดูแลลูกค้าระยะยาว เพื่อที่จะเปลี่ยนกระบวนการให้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น ตอบสนองได้ดีขึ้น และเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง” ดร.จอห์น มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าว