Local Alike ปิ๊งไอเดีย “อร่อย&Alot” ฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน

Local Alike ปิ๊งไอเดีย “อร่อย & Alotชวนชุมชนเปิดครัวเดลิเวอรี่อาหารพื้นถิ่น ผลิตสินค้างานฝีมือขายทางออนไลน์ จ้างงานคนตกงานบริการส่งถึงบ้าน ช่วยท่องเที่ยวชุมชนที่ย่ำแย่ให้พลิกวิกฤติเป็นโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ 

สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Local Alike กิจการเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวชุมชน เปิดเผยว่าธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 เนื่องจากไม่สามารถจัดทัวร์ได้ ทำให้ทั้ง Local Alike และเศรษฐกิจชุมชนได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว จึงปรับรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยร่วมกันคิดร่วมกันทำธุรกิจกับชุมชนจำหน่ายสินค้าชุมชนและบริการจัดส่งอาหารที่ผลิตโดยคนในชุมชนภายใต้สโลแกน “อร่อย&Alot” โมเดลธุรกิจใหม่ประสบความสำเร็จสามารถมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยง Local Alike และชุมชนให้มีรายได้และมีงานทำ 

สำหรับโมเดลธุรกิจ “อร่อย&Alot” แยกเป็น “อร่อย” ทางบริษัทได้ปรับตัวทางธุรกิจด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนทำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านแหล่งวัตถุดิบ รสชาติและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็นจุดขาย เช่น น้ำพริกข่า ข้าวเหนียวมูนมะม่วง พร้อมมีบริการจัดส่งให้กับลูกค้าถึงบ้าน อาหารของ Local Alike แตกต่างจากอาหารทั่วไปตรงที่ลูกค้าได้ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นจากฝีมือคนท้องถิ่นแท้ๆ 

ส่วน “Alot” เป็นการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเป็นการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เช่น หน้ากากผ้า น้ำผึ้งรวง ไข่เค็ม กุนเชียง รวมถึงรับทำ “ถุงยังชีพ” ความพิเศษกว่าถุงยังชีพทั่วไป ตรงที่ไม่ได้ใช้สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง แต่สนับสนุนให้ชุมชนจัดถุงยังชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กุนเชียง ไข่เค็ม มังคุด มะม่วง น้ำพริกข่า ฯลฯ พร้อมกับเปิดให้ประชาชนที่ใจบุญอยากบริจาคถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยากจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ได้ซื้อถุงยังชีพนำไปบริจาคและยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้คนในชุมชนที่ขาดรายได้จากการท่องเที่ยวได้มีรายได้จากการผลิตสินค้าขึ้นในชุมชน ถือเป็นการทำบุญถึงสองต่อ คือช่วยคนด้อยโอกาสทางสังคมและช่วยให้คนในชุมชนได้มีงานทำ 

สมศักดิ์ กล่าวว่าสำหรับบริการจัดส่งสินค้าและอาหารที่ผลิตโดยชุมชน ทาง Local Alike คำนึงถึงผลประโยชน์ทางสังคมเป็นที่ตั้ง คือต้องการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยในช่วงสถานการณ์ไวรัส Covid-19  ให้ได้มีรายได้เพิ่ม จึงจ้างวินมอเตอร์ไซด์หรือคนที่ไม่มีงานทำในชุมชนคลองเตยเป็นผู้ให้บริการจัดส่ง ไม่ได้ใช้บริการแพลตฟอร์มบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งแต่อย่างใด เป้าหมายการทำงานมุ่งไปที่ผลกระทบทางสังคม (Social Impact) มากกว่าความสะดวกสบายหรือกำไรทางธุรกิจ 

นอกเหนือจากการสร้างรายได้ให้กับชุมชน คนในชุมชนได้เรียนรู้การทำธุรกิจอีกด้วย โดยเฉพาะการวางแผนธุรกิจไม่อาจวางแผนระยะยาวได้อีกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบตั้งตัวไม่ทัน การวางแผนธุรกิจต้องปรับเร็วให้ทันสถานการณ์ อย่างเช่น แผนธุรกิจ “อร่อย & Alotใช้เวลาวางแผนเพียงหนึ่งสัปดาห์และประสบการณ์ในครั้งนี้ชุมชนได้เรียนรู้ คือ การประกอบธุรกิจพึ่งธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งไม่ได้ต้องมีธุรกิจอื่นเข้ามาเสริมเพื่อป้องกันความเสี่ยง หากเกิดเหตุการณ์แบบไวรัส Covid-19 ซึ่งได้สอนให้คนในชุมชนได้มีทักษะในการทำงานและทำธุรกิจให้เชี่ยวชาญมากขึ้น 

ปัจจุบัน Local Alike ทำงานกับชุมชนทั่วประเทศ 150 แห่ง ใน 5 จังหวัดและเตรียมขยายเครือข่ายการท่องเที่ยว ธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกไปอีก 50-100 ชุมชนภายในปีนี้