เบอร์ลิน : เมืองหลวงของสตาร์ทอัพ

กรุงเบอร์ลิน นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของ startup ecosystem แห่งเยอรมันและยุโรปอีกด้วย เพราะเบอร์ลินมีระบบนิเวศน์ที่ครบถ้วน พร้อมเปิดรับผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจากทั่วโลก

หากเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ๆ แล้ว ค่าเช่าสถานที่ในเบอร์ลินถือว่ามีราคาถูกกว่า และยังพร้อมด้วยคนเก่งที่มีความสามารถ และที่สำคัญคือการสนับสนุนจากภาครัฐและมหาวิทยาลัยในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ

“เมื่อเอ่ยถึงประเทศเยอรมัน คนส่วนใหญ่จะนึกถึงนวัตกรรมทางด้านยานยนต์เป็นอันดับแรก เพราะแบรนด์รถยนต์ใหญ่ ๆ มีต้นกำเนิดจากประเทศนี้อยู่หลายแบรนด์ สตาร์ทอัพจากเมืองเบอร์ลินที่นำจุดแข็งนี้มาใช้ประโยชน์คือ German Autolabs” ปารดา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท 500 Startups กล่าว

German Autolabs คือบริษัทผู้ผลิต digital assistant สำหรับการช่วยขับรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ, การสั่งงานด้วยเสียง, เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวของร่างกาย เพื่อช่วยให้การขับรถปลอดภัยขึ้นเสมือนมี co-driver

จากประสบการณ์การที่ได้เดินทางร่วมงาน Asia Pacific Week 2019 ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อเร็ว ๆ นี้  ซึ่งคณะของสตาร์ทอัพไทยและนักลงทุนเดินทางไปกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA นางสาวปารดามองว่าประเทศเยอรมัน และเมืองเบอร์ลินให้ความสนใจที่จะเรียนรู้จากประเทศแถบเอเชียมากโดยเฉพาะจีนและอินเดีย เพราะมีเทคโนโลยีทางด้าน Big Data, Face Recognition และ AI ที่นำหน้าหลายประเทศทั่วโลก ส่วนประเทศในแถบ Southeast Asia จะยังเป็นเมืองรองที่เยอรมันกำลังศึกษาและดูโอกาสทางธุรกิจ

สำหรับประเทศไทย เธอมองว่าคนเยอรมันจะรู้จักและนับถือคนไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์ งานด้านดิจิทัลมีเดียและ production เพราะคนไทยได้ผลิต content ด้านโฆษณาที่มีเนื้อหากินใจหลายๆคนทั่วโลก

สำหรับปารดาแล้ว ในฐานะนักลงทุนไทย ที่ได้ไปร่วมงาน Asia Pacific Week Berlin 2019 ทำให้เธอได้เข้าใจว่าสตาร์ทอัพที่ดีและมีคุณภาพที่นักลงทุน จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อระบบนิเวศน์มีความพร้อมและเอื้อต่อการเติบโต “หน้าที่ของเราคือการสร้าง ecosystem ให้พร้อม เพื่อวันหนึ่งเราจะได้ลงทุนในสตาร์ทอัพไทยที่สามารถกลายเป็นยูนิคอร์นได้ในอนาคต” ปารดากล่าว