สตาร์ทอัพเบอร์ลิน ในทรรศนะของรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ – CEO of QueQ

เบอร์ลิน เป็นเมืองที่ผู้คนเป็นกันเองกว่าอีกหลายๆเมืองในเยอรมันที่ผมเคยเข้าใจมา และยังมีคนไทยอยู่จำนวนมาก ชาวเบอร์ลินไม่ว่าจะโดยกำเนิด หรือหลายๆคนที่เลือกมาใช้ชีวิตที่นี่ เพราะ ชอบความแหกคอก อยู่นอกกรอบอะไรบางอย่างของเยอรมัน ซึ่งเอื้อให้สภาพเหมาะแก่การเป็นจุดเริ่มต้นของ หลายๆสตาร์ทอัพที่เป็นที่รู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น FoodPanda, Blinkist, SoundCloud และอื่น ๆ

“ในความรู้สึกของผม เบอร์ลินคล้ายคลึงกับเชียงใหม่บ้านเรามากๆ ในเชิงอัตลักษณ์ เป็นเมืองที่เหมาะที่จะสร้างทีมสตาร์ทอัพ ด้วยความเป็นอยู่ เสน่ห์ สภาพภมูิอากาศ ค่าครองชีพ และปัจจยัอื่นๆอีกหลายด้าน สตาร์ทอัพที่นี่มีวิธีการเติบโตที่น่าสนใจ “เริ่มที่เบอร์ลินแต่ไปโตที่อื่น”!! ไม่ว่าจะเป็น Foodpanda ที่ตัวกิจการที่เบอร์ลินถูกซื้อไปแล้วและไม่ได้ active อีกแล้วในเบอร์ลิน แตก่ลับขยายบริการไปที่ต่างๆทั่วโลก และทำได้ดีในเอเชีย”

Blinkist เริ่มต้นที่นี่ สำนักงานใหญ่ก็อยู่ที่เบอร์ลิน แต่ผู้ใช้และตลาดหลักคือ อเมริกา รังสรรค์ได้พบคนไทยที่บริษัทนี้

“น้องเค้าตัดสินใจย้ายมาปักหลักที่นี่และเข้าไปเป็น ส่วนหนึ่งของทีม Blinkist  เล่าให้ฟังว่า ทีมโฟกสัการขยายไปอเมริกาตั้งแต่วันแรก เพราะตลาดใหญ่กว่ามาก และที่ยุโรปแม้จะมีขนาดใหญ่และจำนวนผู้คูนมาก แต่ปัญหาคือความแตกต่าง ทั้งเรื่องภาษา วัฒนธรรม รูปแบบการใช้ชีวิต ยุโรปเหนือกับใต้ ตะวันออกกับตะวันตก ล้วนมีรูปแบบที่แตกต่างกันมาก อีกทั้งเรื่องกฏหมายและข้อจำกัดต่างๆก็มีมากมาย ดังนั้นตลาดอเมริกาจึงน่าสนใจกว่าที่ยุโรปมาก”

Blinkist เติบโตไวมาก ด้วยบริการที่เหมือนผนวกเอา eBook การสรุปความ และ Podcast เข้าด้วยกัน ตอนนี้userมากกว่า 8 ล้านคน แค่ปีที่แล้วปีเดียวมี new user ถึง 3 ล้านคน โดยจำนวน User 80% อยู่ในอเมริกา

สตาร์ทอัพที่เบอร์ลิน หรือแม้แต่ในยุโรปรู้ว่าเข้าใจดีว่าเอเชียเป็นตลาดที่เขาไม่ได้มีความได้เปรียบ ทั้งในเรื่องภาษา วิถีชีวิต และรูปแบบการทำธุรกิจ มีอีกหลายเรื่อง ดังนั้นเขาจึงมองเราเป็นพันธมิตรมากกว่าคู่แข่ง  รวมทั้งความพยายามให้คอร์ปอเรทระดับยักษ์ที่สามารถเป็น Spring Board ที่ดีให้กับสตาร์ทอัพที่อยู่ในสายงานหรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วม เรื่องการให้ทุน ให้พื้นที่ เป็นพี่เลี้ยงในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการช่วยขยายผลทางธุรกิจ ล้วนเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตกลายเป็นยูนิคอร์นได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสตาร์ทอัพไทย รังสรรค์กล่าวว่าควรใช้ประโยชน์จากการไปร่วม Accelerator Program รวมถึง Landing Program ในหลาย ๆ งานในหลายๆประเทศ อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ เชื่อมโยงให้เกิดผลต่อเนื่องในการขยายตลาดไปต่างประเทศ และในงาน APW2019 นี้ รังสรรค์ก็ได้พูดคุยกับภาคธุรกิจที่พยายามสร้างการเชื่อมโยงระหว่างไทยและเยอรมัน ได้พบกับเจ้าของโรงพยาบาลที่สนใจแนวคิดและโซลูชั่นของ QueQ อีกด้วย

คุณรังสรรค์ได้ร่วมงาน APW2019 (Asia Pacific Week 2019) ร่วมกับสำนักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาขน) หรือ NIA เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider