Beyond Blocks ร่วมมือกับ NIA จัด Beyond Blocks Summit Bangkok & Beyond Blocks Blockchain Week

Beyond Blocks ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และ Startup Thailand จัดการประชุม Beyond Blocks Summit Bangkok & Beyond Blocks Blockchain Week วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญชื่อดังอัดแน่นความรู้ Blockchain

Beyond Blocks ตั้งเป้าเป็นตัวกลางหลักในการเสริมสร้างธุรกิจและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain และเป็นเวทีการประชุมระดับภูมิภาคที่มีหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาด Blockchain เข้าด้วยกันตั้งแต่ระดับวิสาหกิจเริ่มต้น บริษัทจำกัด หรือตั้งแต่โปรแกรมเมอร์ไปจนถึงนักลงทุน ที่มีเป้าหมายทำให้เกิดการอภิปรายในเชิงปฏิบัติการใช้งานจริงของเทคโนโลยี Blockchain ที่เกิดขึ้นได้จริงในโลกของธุรกิจ

ทั้งนี้ในส่วนของ NIA ก็มีเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อที่จะตั้งให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางสำหรับสตาร์ทอัพในระดับเอเชียและระดับโลก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนารายสาขาของสตาร์ทอัพในเรื่องเทคโนโลยีการเงิน การธนาคาร (FinTech) ในประเทศไทยให้ทัดเทียมสากล

“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่เราได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือจาก NIA สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ และเมื่อมีองค์กรรัฐอย่าง NIA มาเป็นพาร์ทเนอร์ มันทำให้เห็นว่าสิ่งที่ Beyond Blocks กำลังพยายามทำให้กับอุตสาหกรรม Blockchain นั้นกำลังไปในทางที่ดี  เรา (Beyond Blocks และ NIA) มีความเห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยนั้นจะมีบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และนวัตกรรม Blockchain ในเร็ววันนี้ เราเชื่ออย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันครั้งนี้แสดงไปถึงการร่วมมือกันอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่จะทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตไปข้างหน้า” เกเบรียล ยัง ซีโอโอ Beyond Blocks กล่าว

ทั้งนี้ในการจัดประชุม 2 ครั้งล่าสุดที่โตเกียวและโซล Beyond Blocks ได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมมาร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 80 ท่าน จาก 14 ประเทศ ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้จากหลายมุมมองที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain ตั้งแต่การเงิน ความปลอดภัย ธุรกิจต่างๆ จนถึงกลุ่มระดมทุน และอื่นๆ