CEBIT ASEAN Thailand หนุนเทคโนฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

รัฐ-เอกชนไทยร่วมมือจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 ครั้งแรกของ CEBIT งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกจากประเทศเยอรมนีในประเทศไทย โดยรวมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเข้ากับงานสัมมนา และความสนุกสนานในโซนเฟสติวัล

ด้วยความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ไมโครซอฟท์, ลอจิเทค, และแบรนด์ต่างๆ อีกกว่า 200 บริษัท CEBIT ASEAN Thailand 2018 จะจัดขึ้นในวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดดึงคนเข้าชมงานได้กว่า 8,000 ราย

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศ โดยมีตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ 2 เรื่องหลัก คือการพัฒนาคน และเทคโนโลยี พร้อมทั้งนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยกระทรวงฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เน้นการสร้างแรงจูงใจในเส้นทางอาชีพ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ พร้อมทั้งต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึกอย่างถึงที่สุด เปลี่ยนมุมมองจาก “Something in Everything” เป็น “Everything in Something” โดยมีการติดตามเทคโนโลยีให้เท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ร่วมดำเนินการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีคือเรื่องสำคัญที่ไม่ไกลตัว และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศของเรา

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตัวแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า “ตลาดดิจิทัลของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะมีการเติบโตมากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดในปี 2015 ซึ่งมีมูลค่า 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เห็นว่าตลาดอาเซียนมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน และมีความสำคัญในตลาดดิจิทัล โดยมีการใช้จ่ายในด้านไอทีสูงถึง 12,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2017 และคาดการณ์ว่าจะโตขึ้นอีกประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020

ในปี 2017 มีการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย มูลค่า 642 ล้านบาท มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 386,300 คน และมีกลุ่มนักลงทุน startup มากกว่า 90 บริษัท

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ได้นำมาซึ่งการพลิกโฉมและเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไปสู่รูปแบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม แทนที่จะเป็นเพียงประเทศที่มีอัตราค่าแรงงานราคาถูก โดยทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการผลักดันนวัตกรรมแห่งชาติ โดยการร่วมสร้างเครือข่าย การส่งเสริมและการเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ มุ่งเน้นการใช้การจัดการความรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรม การร่วมมือกับ CEBIT ASEAN THAILAND ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์การพัฒนา และนโยบายของทางรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลไทยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค”

CEBIT ASEAN Thailand ได้รวบรวมบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาร่วมจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากกว่า 200 บริษัท สินค้าที่จัดแสดงครอบคลุม 6 กลุ่มเทคโนโลยี คือการสื่อสาร โครงสร้างระบบเครือข่ายและความปลอดภัย, อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริม, ข้อมูลและระบบคลาวด์, IOT และเทคโนโลยีอัจฉริยะ, ตัวช่วยทางธุรกิจ, เทคโนโลยีใหม่ เช่น AR/VR/UAV/วิทยาการหุ่นยนต์/การพิมพ์ สามมิติ ทั้งนี้ตลอด 3 วันการจัดงานคาดว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 8,000 ราย