Chiangmai&Co เดินหน้าจัด Founder’s Mixer เปิดเวทีแชร์ประสบการณ์สตาร์ทอัพมือโปร Startup 

ต่อเนื่องทันทีหลังจบงาน Startup Thailand League : Pitching ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายจัดขึ้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Chiangmai&Co หน่วยงานเฉพาะที่ส่งเสริมระบบนิเวศสตาร์ทอัพในเชียงใหม่เชื่อมโยงสตาร์ทอัพเชียงใหม่กับสตาร์ทอัพหรือนักลงทุนต่างชาติ ได้เชิญกรรมการของงาน Startup Thailand League มารวมตัวกันในงาน Founder’s Mixer โดยภายในงานมีการจัดเสวนา fireside chats หัวข้อ Platform Economy นำทีมพูดคุยโดย รัชวุฒิ พิชยาพันธ์ จากบริษัท Fixzy วิธวินท์ อิทธิภาณุวัต จาก Beacon Venture Capital และกิตติชัย พิพัฒน์บุณยารัตน์ แห่ง Apitel.co งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายของสตาร์ทอัพ นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจสตาร์ทอัพ เน้นเรื่องการ Validate ตลาด การสร้างทีมที่ดี การขยายแพล็ทฟอร์ม เป็นต้น

Chiangmai&Co เป็นหน่วยงานเฉพาะที่ส่งเสริมระบบนิเวศสตาร์ทอัพในเชียงใหม่ เชื่อมต่อสตาร์ทอัพเชียงใหม่กับสตาร์ทอัพหรือนักลงทุนต่างชาติ ภายใต้บริหารโดย Startup Thailand สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท อริสโท (ARISTO Group) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ต้องการส่งเสริมสตาร์ทอัพในพื้นที่และผลักดันออกสู่ตลาด หน่วยงานแห่งนี้จะมีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ จัดโครงการบ่มเพาะธุรกิจ รวมไปถึงการให้บริการเรื่อง Smart Visa แก่สตาร์ทอัพต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงาน ร่วมแบ่งปันทรัพยากรบุคคล สร้างธุรกิจในพื้นที่ เพื่อสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพในเชียงใหม่ให้เติบโต

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider