พาณิชย์ นำทัพสตาร์ทอัพไทยเปิดตลาด CLMVT

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานใหญ่โชว์เทคโนโลยีระดับโลก พร้อมขนทัพสตาร์ทอัพไทยหนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุนกลุ่มอินโดจีน

ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) มาอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ด้วยจำนวนประชากรรวมกัน 237 ล้านคน และอัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ 5.8 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มประเทศ CLMVT จึงดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบการจากทั่วโลก ให้เข้าไปลงทุนผลิตสินค้าและขยายตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

งาน CLMVT Forum 2018 ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” (CLMV Forum 2018 Taking-Off Through Technology) ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMVT รวมถึงสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ

รัฐบาลไทยในฐานะเจ้าภาพตั้งใจให้งานครั้งนี้นำไปสู่การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงการค้าทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ช่วยพัฒนาธุรกิจการค้าออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นจากภายในด้วยความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค และมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

เรามุ่งหวังที่จะให้ภูมิภาคนี้ก้าวผ่านท่ามกลางความท้าทายและบริบทเศรษฐกิจการค้าโลกยุคใหม่ ในยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างเครือข่ายของผู้นำทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค

ในการจัดงานครั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยรัฐมนตรีด้านการค้า อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกลุ่มประเทศ CLMVT ผู้บริหารระดับสูง นักธุรกิจชั้นนำ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการค้าเศรษฐกิจใหม่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากทั้งห้าประเทศ CLMVT

พร้อมกันนี้ ยังมีบริษัทชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อาทิ บริษัท PayPal, SCB Abacus, True Money, Bank of Ayudhya, Lazada, Grabtaxi, Shippop, Thai Beverage, Walt Disney Animation, 500 Startups, Kaidee.com, Builk, Pomelo Fashion, Somjai Online และอื่นๆ

งานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพมหานคร และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมต่างๆ

งานในวันที่ 2 มีประเด็นหลักคือ “เทคโนโลยีกับคนรุ่นใหม่ และการดำเนินชีวิต” (Technology to Change Life and Young Generation) รับฟังข้อมูลจากบริษัทชั้นนำ เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเติบโตอย่างทั่วถึง การเสวนาแบ่งเป็น 2 ห้อง ในหัวข้อ การเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อีกทั้งมีการเปิดตัวผู้ประกอบการรุ่นใหม่กลุ่ม YEC และแอปพลิเคชัน Town Portal ที่จะช่วยเชื่อมโยงการค้าและเศรษฐกิจท้องถิ่นใน CLMVT และการสนทนาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจสตาร์ทอัพ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดแบ่งออกเป็น 6 โซน คือ

1) โซน Offline to Online ช่องทางการค้ารูปแบบธุรกิจสมัยใหม่​ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ​ (NIA)​ อาทิ Tarad.com เว็บซื้อขายออนไลน์, Builk โปรแกรมบริหารธุรกิจก่อสร้าง, Fixzy แอปพลิเคชันเพื่อค้นหาสารพัดช่าง, Skootar, 2C2P ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน, QueQ แอปพลิเคชันจองคิว, MyCloudFulfillment โซลูชั่นจัดการสินค้า, Kooup แอปฯ หาคู่ที่ใช้ระบบค้นหาหลากหลายช่องทาง (หนึ่งในสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ  SPARK Global Accelerator Program Batch 2 )

2) โซน MOC New Economy Pavilion เรื่องราวการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ยุคใหม่ ครอบคลุมตลอดจนValue Chain อาทิ API, IP-IDE, NEA, DBD Verified, Thaitrade.com

3) โซน Creativity (Design) Pavillion การยกระดับและพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ผสมผสานการออกแบบสมัยใหม่กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน อาทิ โครงการ ISSAN

4) โซน Technology & Innovation การยกระดับและพัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรม อาทิ สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร, สมาคม Thai Blockchain,  สมาคม EACA, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5) โซน Creativity (Digital Contents) การยกระดับและพัฒนาธุรกิจบริการสร้างสรรค์ อาทิ สมาคม TACGA และ

6) โซน CLMVT Start-ups / Business Transformation เป็นการออกบูธของธุรกิจจากประเทศ CLMVT