สตาร์ทอัพไทยพัฒนา Covid-19 Tracker คัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19

สมาคมเฮลธ์เทคไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน Covid-19 Tracker ใช้ AI และ Telehealth ติดตามคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วยลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมใช้เป็นมาตรการรับมือสถานการณ์หลังปลดล็อคดาวน์

พงษ์ชัย เพชรสังหาร ผู้บริหารบริษัท สมาร์ทเฮลธ์แคร์ โกลบอล ในฐานะสมาชิกสมาคมเฮลธ์เทคไทย เปิดเผยว่าสมาคมเฮลท์เทคไทย ได้รับการสนัสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พัฒนาระบบ Tracking ด้วยแพลต์ฟอร์ม “APP Covid-19 Tracker” เพื่อติดตามและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และการแพทย์ทางไกล Telehealth เข้ามาช่วยแพทย์พยาบาลและโรงพยาบาล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับสถานการณ์การระบาด COVID-19 เป้าหมายเพื่อติดตามและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ ถือเป็นแนวทางและมาตรการเข้มข้นสำหรับรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ภายหลังที่ภาครัฐประกาศ “ปลดล็อคดาว์น” ซึ่งอาจจะมีขึ้นในอนาคต

สำหรับระบบการทำงานของแอปพลิเคชัน Covid-19 Tracker เริ่มจากการดึงโรงพยาบาล สถานประกอบกิจการ  โรงพยาบาลสนาม หรือสถานกักตัว เข้ามาอยู่ในเครือข่ายบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้ที่เป็น “กลุ่มเสี่ยง” ทั้งประชาชนทั่วไปหรือชาวต่างชาติเข้ามาลงทะเบียน ต้องรายงานตัวทุกวันตามข้อกำหนด บันทึกสถานที่อยู่ปัจจุบัน หรือ Check in บันทึกข้อมูลสุขภาพรายวัน เช่น อุณหภูมิร่างกาย อาการไข้ในแต่ละวัน รายงานบนแอปพลิเคชันให้ทราบเป็นระยะจนครบกำหนดมาตรการกักตัว 14 วัน โดยการติดตามและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 สี ดังนี้ 1.สีเขียว ปกติปลอดภัย 2.สีเหลือง สุ่มเสี่ยงมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ทางแพทย์พยาบาลจะส่งข้อความสนทนาอัตโนมัติ (Chat bot) มาให้คำปรึกษา หรือ จะส่งรถพยาบาลไปรับถึงที่บ้านเพื่อนำมาตรวจเชื้อหรือกักตัว และ 3.สีแดง คือ ติดเชื้อ ทางโรงพยาบาลจะเข้ารับการรักษาทันที ทั้งหมดถือเป็นการนำระบบสุขภาพทางไกล (Telehealth) เพื่อช่วยคัดกรอง วินิจฉัยเบื้องต้นและตอบคำถาม ผ่านระบบตอบการสนทนาอัตโนมัติ (Chat bot) ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยทั้งที่เป็นประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องมาโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายพงษ์ชัย กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทดสอบระบบใช้กับสถานประกอบการแห่งหนึ่งที่มีพนักงานกว่าหมื่นคนต้องทำงานอยู่กับบ้าน หรือ Work from Home โดยบริษัทให้พนักงานทุกคนเข้ามาลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน Covid-19 Tracker และต้องรายงานตัวผ่านแอปพลิเคชันทุกวัน