กรมท่าอากาศยาน จับมือ เอไอเอส เปิด Free WiFi 25 สนามบินทั่วไทย

กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ เอไอเอส พัฒนาเครือข่ายสื่อสารใน 25 สนามบินทั่วประเทศ นำเทคโนโลยีดิจิทัลอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน เชื่อมั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเติบโต

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานได้มีการพัฒนาการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดทั้ง 25 แห่ง ในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม ทั้งด้านความปลอดภัย ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ซึ่งได้ให้บริการ Free Wi-Fi อินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยมีบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือของเอไอเอส เป็นผู้พัฒนาและให้บริการ Free Wi-Fi อินเทอร์เน็ตไร้สาย ณ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ทั้ง 25 แห่ง ซึ่งผู้โดยสารจะสามารถใช้บริการ Free Wi-Fi ได้ครบทุกแห่ง ภายในเดือนมีนาคม 2562 นี้ โดยกรมท่าอากาศยานมีแผนที่จะพัฒนาการให้บริการในทุกภาคส่วน เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอต่อไป

ด้าน นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล  มีความต้องการเชื่อมต่อออนไลน์ตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยว ดังนั้นในสถานที่อย่างท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหลักที่นักท่องเที่ยวพักรอระหว่างเดินทาง จึงต้องมีโครงข่ายดิจิทัลที่ทันสมัย เต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการข้างต้นได้อย่างดีที่สุด

ผู้โดยสารและบุคคลทั่วไป (ลูกค้ามือถือทุกค่าย) สามารถใช้งาน Wi-Fi ผ่านเครือข่าย DOA Free Wi-Fi AIS ได้ฟรี 3 ชั่วโมง/วัน เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าใช้งานง่ายๆ ด้วยการ log in ผ่าน Facebook หรือลงทะเบียนด้วยตนเองทางหน้าเว็บไซต์ และลูกค้า AIS สามารถใช้งาน Wi-Fi ผ่านเครือข่าย AIS SUPER Wi-Fi ตามแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่ได้ทันที

ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายในท่าอากาศยานทั้ง 25 แห่ง จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562