กฟผ.-NIA จับมือ 3 บริษัทสตาร์ทอัพพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ

กฟผ. ผนึก NIA ปลดล็อกข้อจำกัดสตาร์ทอัพไทยในการเข้าถึงงานภาครัฐ จับมือ 3 สตาร์ทอัพ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ การเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) หรือ NIA กล่าวถึงความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐและตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมกับจับมือบริษัทสตาร์ทอัพ 3 แห่ง ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาออกแบบ จัดทำคู่มือการใช้สัญญา ผู้ให้บริการระบบซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรมบนมือถือ รวมทั้งบริษัทที่สนับสนุนด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้บริการรูปแบบนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว

โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดของสตาร์ทอัพของไทย ในการเข้าถึงงานภาครัฐและนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

“สนช.จะสนับสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อให้สตาร์ทอัพทดสอบตลาด และการใช้งานระบบกับภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมติดตามการประเมินผลร่วมกัน รวมไปถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และปรับปรุงเกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) พิเศษ เพื่อให้ภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสตาร์ทอัพตาม TOR ที่คณะกรรมการฯ กำหนด” นายวิเชียรกล่าว

สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ 3 ราย ที่มีการลงนามในสัญญา 4 ฉบับ ซึ่งมีขึ้นที่หอประชุม เกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. บางกรวย นนทบุรี ประกอบด้วยนายวีระเวช อรธนาลัย บริษัท อินเทล เล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด นายสิทธิกร นวลรอด บริษัท ซิสเท็ม สโตน จำกัด และนายสมศักดิ์ บุญคำ บริษัท โลเคิล อไลด์ จำกัด

ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการนำร่องระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสตาร์ทอัพ ที่จะร่วมกันยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ พัฒนาการให้บริการประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของภาครัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

การลงนามความร่วมมือฉบับแรกกับอินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป หรือ IDG ที่เป็นบริษัทเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา ปกป้องแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ จะร่วมมือกับฝ่ายวิจัย และนวัตกรรมของ กฟผ. ในการจัดทำคู่มือสำหรับการใช้สัญญา เพื่อตอบโจทย์การดำเนินนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ของ กฟผ. ฉบับที่ 2 ลงนามร่วมกับซิสเท็ม สโตน บริษัทผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรมบนมือถือ โดยจะร่วมกับโรงไฟฟ้าวังน้อย จัดทำระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน ส่วนฉบับที่ 3 และ 4 ลงนามร่วมกับโลเคิล อไลด์ ที่เป็นกิจการที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยจะร่วมมือกับโรงไฟฟ้าบางปะกง พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองตำหรุ จ.ชลบุรี และร่วมมือกับเขื่อนศรีนครินทร์ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เสริมสร้างความเข้มแข็งของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการให้บริการในรูปแบบนวัตกรรมเชิงสังคมด้านการท่องเที่ยว โดยมี NIA เป็นผู้ให้ทุนในโครงการต่างๆ