เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา

date14 พฤศจิกายน 2018 - 16 พฤศจิกายน 2018

time8:00 am - 4:30 pm

venueศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา” ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสมาร์ตซิตี (Smart City) หรือ เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล (Data Center) รับทราบถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างระบบเมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล และเพื่อศึกษาดูงานระบบจริงและหลักการทำงานของเมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 510 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์) e-mail : seminar@greennetworkseminar.com ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที
www.greennetworkseminar.com/smartcity