GovTech One Mission One Nation

date19 มกราคม 2019

time9:00 am - 5:00 pm

venueKnowledge Exchange Center – kx

หยุดเบื่อ! หยุดบ่น! ถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นมายกระดับประเทศนี้ไปด้วยกัน! ส่งไอเดียของคุณมา! เพื่อร่วมแก้ไขนโยบายแห่งชาติ เราขอเชิญทุกคนที่มีไอเดียและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศ มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและลุ้นรับรางวัลกว่า 700,000 บาท! . “GovTech Mission” One Nation, One Mission ร่วมแข่งขันพร้อมกันในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 เพื่อช่วย #ยกระดับประเทศไทย ในด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข โดยภารกิจในครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาบริการสาธารณะของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทุกแนวทางการแก้ไขในภารกิจครั้งนี้ มีโอกาสได้รับการคัดเลือกและนำไปพัฒนา เพื่อเสนอเป็นนโยบายระดับประเทศในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าร่วมโครงการที่ http://www.govtechmission.com/about