Techsauce Global Summit 2018

date22 มิถุนายน 2018 - 23 มิถุนายน 2018

timeAll Day

venueเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Techsauce Global Summit เป็นการประชุมทางด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศวิทยาทางเทคโนโลยีของภูมิภาคนี้ รวมทั้งช่วยผลักดันให็ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในฮับทางเทคโนโลยีของเอเชียตะวันออกเชียงใต้ งานประชุมนี้จะเป็นศูนย์รวมของผู้นำโลกด้านเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ บริษัท นักลงทุนและธุรกิจเงินร่วมทุนเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้นให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยคาดว่าน่าจะมีคนมาร่วมงานมากถึง 10,000 คนจาก 30 ประเทศ