Facebook เปิดให้บริการ Community Help บน Facebook Lite

Facebook เปิดให้บริการ Community Help บน Facebook Lite ในกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เพื่อให้ผู้คนและองค์กรที่ใช้ Facebook Lite และที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ สามารถติดต่อกันได้โดยตรงและให้ความช่วยเหลือกันได้ด้วยสิ่งของหรือบริการ เช่น น้ำ เสบียง หรือที่พักพิง เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

Community Help เป็นส่วนหนึ่งของการรับมือกับภาวะวิกฤติที่ผู้คนทั่วโลกใช้ เพื่อแจ้งหรือบอกกับครอบครัวและเพื่อนให้ทราบว่าตัวเองปลอดภัยดี ติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุด และช่วยเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ผู้คนมักรีบเปิด Facebook เพื่อดูว่าคนที่ห่วงใยปลอดภัยหรือไม่ และเพื่อติดตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นช่วงที่การสื่อสารมีความสำคัญมากที่สุดทั้งสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงครอบครัวและเพื่อนที่ห่วงใยที่รอฟังข่าว อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ การเชื่อมต่ออาจล่าช้าหรือไม่มีความเสถียร ซึ่งปัญหาอาจหนักขึ้นกว่าเดิมหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ ที่การสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

Facebook Lite เปิดตัวไปเมื่อปี 2558 โดยเป็นแอปพลิเคชันแยกที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าใช้  Facebook ในภูมิภาคที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อยหรือมีเครือข่ายครอบคลุมในบริเวณจำกัด ปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 100 ประเทศ ในภาษาต่างๆ ถึง 55 ภาษา Facebook Lite ใช้ดาต้าน้อยกว่า ติดตั้งได้รวดเร็ว โหลดได้เร็วกว่า และใช้งานได้ดีกับมาตรฐานคลื่นสัญญาณที่ต่างกัน แม้กระทั่งกับระบบ 2G

“เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างเครื่องมือที่มอบช่องทางให้ผู้คนได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ การเปิดให้บริการ Community Help บน Facebook Lite จะช่วยให้มีผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ในวงกว้างยิ่งกว่าเดิม” จอง ซู ชอย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์การรับมือภาวะวิกฤติของ Facebook กล่าว

หลังจากเปิดให้บริการการตรวจสอบสถานะความปลอดภัยบน Facebook Lite เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา การให้บริการ Community Help ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการสร้างเครื่องมือใน Facebook เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้คนช่วยกันดูแลชุมชนของตัวเอง และชุมชนอื่นๆ ที่พวกเขาห่วงใย ให้สามารถฟื้นฟูและกลับมาแข็งแกร่งหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติได้