CodeKit ชู “Flipped Classroom” รับการศึกษายุคใหม่หลัง Covid-19

CodeKit สตาร์ทอัพ EdTech ชูคอนเซ็ปต์ “Flipped Classroom” การเรียนยุคใหม่ ผสมผสานอีเลิร์นนิ่งกับออนไลน์และ ออฟไลน์ เร่งสปีดสร้างหลักสูตร โคชชิ่งครูและโรงเรียน ให้รีบปรับตัวโลกยุคใหม่หลัง Covid-19

CodeKit สตาร์ทอัพ EdTech ชี้วิกฤติ Covid-19 เป็นทั้งวิกฤติและโอกาส ในการพัฒนาการศึกษาออนไลน์และออฟไลน์

ชวยศ ป้อมคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Codekit.co สตาร์ทอัพ EdTech เปิดเผยว่าธุรกิจด้านการศึกษาของ Codekit.co มี 2 ส่วน คือการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding และการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคำนวณด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้บริษัทเปิดสอน Coding ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผ่านเว็บไซต์ ทั้งบริการเรียนฟรีและคิดค่าใช้จ่าย เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เปิดสอนสำหรับเด็ก นักเรียนและประชาชนทั่วไป

“วิกฤติ Covid-19 เป็นทั้งวิกฤติและโอกาส ในการพัฒนาการศึกษาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แม้ว่าก่อนหน้า Covid-19 การเรียนออนไลน์จะไม่เป็นนิยมมาก แต่ปัจจุบันสถานการณ์บังคับให้ทั้งโรงเรียน ครูและนักเรียนต้องเข้าสู่โหมดการเรียนการสอนทางออนไลน์ CodeKit จึงเร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านการบอกรับเข้ามาเป็นสมาชิก ได้รับความนิยมสูงขึ้น”

บริษัทได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาการคำนวณโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นถึงมัธยมปลาย เป็นหลักสูตรที่วางรากฐานให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีทักษะ Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล ถือเป็นอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมกับจัดฝึกอบรมครูผู้สอนให้มีความชำนาญด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ที่ทาง CodeKit พัฒนาขึ้น เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง CodeKit ครูและโรงเรียน โดย CodeKit เป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนและครู สำหรับโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ โรงเรียนอำนวยศิลป์และมีอีกหลายร้อยโรงเรียนที่กำลังดำเนินอยู่

ชวยศ กล่าวว่า CodeKit นำคอนเซ็ปต์ “Flipped Classroom” มาใช้  ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างอีเลิร์นนิ่งกับการเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “เรียนที่บ้านทำการบ้านที่โรงเรียน” กล่าวคือ เมื่อนักเรียนเข้าถึงระบบออนไลน์ สามารถใช้อุปกรณ์ Smart Device ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เรียนรู้ด้วยตัวเองจากที่บ้าน สามารถติดสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนหรือปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนถึงวิชาที่เรียน หรืองานที่ได้รับมอบหมายได้ผ่านระบบออนไลน์ และขณะเดียวกันเมื่อเข้าชั้นเรียน ครูมีหน้าที่นำกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นจัดกิจกรรมและปฏิบัติจริงให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ถกเถียง แสดงความคิดเห็น หรือ เล่นเกม เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้บริหาร Codekit.co กล่าวว่าอนาคตธุรกิจการศึกษาหลังสถานการณ์ Covid-19 จะเกิดปรากฎการณ์ Technology Adoption นักเรียน ครู โรงเรียน หรือ คนทั่วไปจะเข้าใจและเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เร็วขึ้น แม้คนที่ไม่เคยเรียนออนไลน์ หรือแม้ไม่เคยสนใจซื้อของ หรือโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต จะหันมาสนใจเทคโนโลยี หรือแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะด้านการศึกษาสตาร์ทอัพ EdTech จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คาดว่าจะมีส่วนผสมที่หลากหลายมากขึ้น แต่จะเน้นหนักไปที่การเรียนออนไลน์มากกว่า โดยเฉพาะวิชาหรือทักษะขั้นพื้นฐานที่ต่อไปไม่จำเป็นต้องเรียนด้วยระบบออฟไลน์อีกแล้ว เพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงจากการจ้างวิทยากร สถานที่ การเดินทาง ความกังวลเรื่อง Covid-19 การเว้นระยะห่างทางสังคมยังคงมีอยู่ จึงทำให้ผู้คนจะนิยมเรียนออนไลน์มากกว่า ส่วนการเรียนออฟไลน์ จะไปเน้นการเรียนการสอนในวิชาหรือทักษะที่ซ้บซ้อนหรือเข้าใจยาก