Gaorai ตัวช่วยเกษตรแม่นยำ

NIA หนุน Gaorai สตาร์ทอัพ AgTech แอปฯตัวช่วยเกษตรกรยุคใหม่ ใช้โดรนและ Data Analytics วิเคราะห์เกษตรแม่นยำ รับมือวิกฤติ Covid-19

 เก้าไร่ (Gaorai) โมบายแอปพลิเคชั่น สตาร์ทอัพ AgTech ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเชื่อมต่อกับการทำการเกษตรยุคใหม่ โดยใช้ Data Analytics ช่วยบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรไทยได้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

นายมาธัส แดเนียลลาวีซุส (Matas Danielevicius) ผู้บริหารบริษัท เก้าไร่ บิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเกษตรในประเทศไทยเติบโตสูงมาก เนื่องจากศักยภาพเชิงพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด และเกษตรกรไทยมีการรวมตัวที่เข้มแข็งในรูปแบบสหกรณ์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยการเกษตรแม่นยำ และที่สำคัญแนวโน้มการเกษตรไทยจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาแทนที่แรงงานคน จึงมั่นใจว่าการระดมทุนธุรกิจ AgTech ในไทยเป็นไปในทิศทางบวก แต่เพิ่งมาชะงักในช่วงวิกฤติ Covid-19 นี้เท่านั้น

“Gaorai” เป็นแอปพลิเคชั่นตัวกลางนำอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนช่วยลดต้นทุนจากการจ้างแรงงานคนฉีดพ่นป้องกันผลผลิตทางการเกษตรจากศัตรูพืช ซึ่งช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรจากความแม่นยำของเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรแปลงใหม่ (พื้นที่ 30 ไร่ขึ้นไป) ในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูก ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น จึงทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณ โดรนแต่ละลำที่นำมาใช้เป็นโดรนที่ได้มาตรฐานและมีใบรับรองการบินค้ำประกันจากภาครัฐ

นายมาธัส กล่าวว่าแอปฯ Gaorai จะเป็นตัวกลางระหว่างนักขับโดรน ที่ต้องการหารายได้เสริมมาช่วยพ่นยาให้กับเกษตรกร โดยทางเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอปฯ เพื่อแจ้งความต้องการโดรน จากนั้นทางบริษัทจะแจ้งให้นักขับโดรนมืออาชีพที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 30 ลำ ลงพื้นที่ประเมินและตกลงราคาหน้างาน ระหว่างเกษตรกรกับนักขับโดรน เมื่อเสร็จงานนักขับโดรนจะจ่ายค่าระบบปฏิบัติการแก่แอปฯ โดยบริษัทจะมีฐานข้อมูลของเกษตรกรที่ใช้บริการสามารถนำฐานข้อมูลนี้ไปใช้บริการด้านอื่นต่อได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและหาพันธมิตรร่วมทุน เช่น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่สนับสนุนโครงการพัฒนาธุรกิจเกษตร รวมถึงบริษัทประกันภัยพืชผลทางการเกษตรด้วย เป็นต้น

เบื้องต้นได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “Gaorai” ช่วยเก็บฐานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกแก่เกษตรกร ต่อยอดการใช้ประโยชน์จาก Data Analytics บนแพลตฟอร์มของ “Gaorai” สามารถวิเคราะห์ทิศทางตลาดสินค้าเกษตรในอนาคตทั้งเชิงปริมาณและราคา การพยากรณ์ดิน ฟ้า อากาศ อุณหภูมิความชื้น เก็บเป็นฐานข้อมูลพื้นที่รายบุคคลที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรและบริการสินเชื่อกับกลุ่มคนระดับรากหญ้า หรือไมโครไฟแนนซ์ ให้ได้เข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงระบบค้าขายทางออนไลน์ พร้อมกับเร่งพัฒนาด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นเข้ามาช่วยควบคุมปัจจัยการผลิตหรือที่เรียกว่าการเกษตรแบบแม่นยำมาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพต่อไปในอนาคต