[วิดิโอ] ปลดล็อคข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ

อีก 1 สัปดาห์เท่านั้น! ลงทะเบียนเลย: http://bit.ly/2MRy4e9พบกับงาน Government Procurement Transformation“ปลดล็อคข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ” ______________________งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อเป็นตลาดซื้อขายที่สำคัญสร้างความเข้มแข็งให้กับของสตาร์ทอัพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการเข้าถึงด้านข้อมูลของภาครัฐ.กระตุ้นให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างภาครัฐและวิสาหกิจเริ่มต้น และเพิ่มการลงทุนจากภาครัฐในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น พัฒนาการให้บริการประชาชนยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ (Government Technology) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0______________________งานนี้เหมาะสำหรับ …1. กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น2. หน่วยงานรัฐ3. Government Service Providers4. ผู้บริหารองค์กร5. บุคคลทั่วไปที่สนใจ______________________Highlight ภายในงาน1. ExhibitionGovernment Pavilion ที่รวม กรมการศึกษา/ การปกครองท้องถิ่น/ การคลัง/ การบริหารนักลงทุน/ กรมมั่นคง/ MICE ให้ทุกคนได้เรียนรู้และโซน Startup ที่มีทั้งด้านWellness & Health/ Solutions MICE-management/ Data Management/ Productivity Solutions/ Financial Solutions2. Conference : • เรียนรู้ solution ต่างๆที่ภาครัฐต้องการ• สนทนาในหัวข้อ อนาคตของ GovTech • Success story telling• กระบวนการ เริ่มเป็นพันธมิตรกับ Government agencies3. Govtech Solution Awards รวมพลังพัฒนาไอเดียและ solution ต่างๆที่ ภาครัฐต้องการ4. Business Matchingพื้นที่สำหรับธุรกิจ B2G สำหรับผู้ที่มี startups อยู่ในมือพร้อม solution ที่ต้องการ______________________พบกัน วันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ฮอลล์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดงานได้ที่ : https://www.facebook.com/events/1141049932715736#StartupTH

Posted by Startup Thailand on Friday, September 21, 2018

งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อเป็นตลาดซื้อขายที่สำคัญสร้างความเข้มแข็งให้กับของสตาร์ทอัพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการเข้าถึงด้านข้อมูลของภาครัฐ

กระตุ้นให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างภาครัฐและวิสาหกิจเริ่มต้น และเพิ่มการลงทุนจากภาครัฐในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น พัฒนาการให้บริการประชาชนยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ (Government Technology) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

งานนี้เหมาะสำหรับ …

1. กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น
2. หน่วยงานรัฐ
3. Government Service Providers
4. ผู้บริหารองค์กร
5. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

Highlight ภายในงาน

1. Exhibition Government Pavilion

ที่รวม กรมการศึกษา/ การปกครองท้องถิ่น/ การคลัง/ การบริหารนักลงทุน/ กรมมั่นคง/ MICE ให้ทุกคนได้เรียนรู้ และโซน Startup ที่มีทั้งด้าน Wellness & Health/ Solutions MICE-management/ Data Management/ Productivity Solutions/ Financial Solutions

2. Conference :
• เรียนรู้ solution ต่างๆที่ภาครัฐต้องการ
• สนทนาในหัวข้อ อนาคตของ GovTech
• Success story telling
• กระบวนการ เริ่มเป็นพันธมิตรกับ Government agencies

3. Govtech Solution Awards
รวมพลังพัฒนาไอเดียและ solution ต่างๆที่ ภาครัฐต้องการ

4. Business Matching
พื้นที่สำหรับธุรกิจ B2G สำหรับผู้ที่มี startups อยู่ในมือพร้อม solution ที่ต้องการ

พบกัน วันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ฮอลล์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี