ไอดีซีคาดเอเชียลงทุนโรบอทใน Healthcare พุ่ง 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2022

รายงานล่าสุดจากไอดีซี เรื่อง “ประโยชน์และโอกาสของเทคโนโลยีโรบอทในธุรกิจสุขภาพ” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น (APEJ) เปิดเผยว่าในปี 2018 ผู้ให้บริการด้านสุขภาพลงทุนในด้านเทคโนโลยีโรบอทถึง 3,730 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022

การศึกษาดังกล่าวได้สำรวจถึงความเกี่ยวข้อง โอกาส และประโยชน์ของโรบอทด้านสุขภาพอย่างหลากหลายในโรงพยาบาล โดยเน้นที่การใช้งาน พร้อมทั้งให้ภาพรวมของการนำโรบอทมาใช้ในภูมิภาค รวมทั้งปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดศักยภาพในภูมิภาคนี้

“กิจการด้านสุขภาพควรมองโรบอทว่าเป็นอนาคตที่สำคัญ การประยุกต์ใช้โรบอทจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแพทย์ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการรักษา ลดช่องว่างการรักษา และทำให้คนไข้เข้าถึงการรักษาที่มีความแม่นยำมากขึ้น” Manoj Valikkat ผู้จัดการงานวิจัยของไอดีซี เอเชีย/แปซิฟิกด้านเฮลท์แคร์ กล่าว

ทั้งนี้ โรบอทที่ฝังอยู่ในปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะเปลี่ยนโลกของกิจการด้านสุขภาพ เครื่องจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและคาดว่าจะมีบทบาทมากขึ้นแทนการวินิจฉัยโรคที่อาศัยรูปแบบจากพยาธิวิทยาและการใช้รังสี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยให้สามารถรับมือกับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มากขึ้น ผู้ซื้อเทคโนโลยี ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี และแม้แต่สถานศึกษาด้านการแพทย์ควรตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้และเตรียมพร้อมเพื่อทำงานร่วมกันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Vallikkat บอกว่าค่าใช้จ่ายในด้านนี้จะลดลงอย่างมากถ้าการรักษาที่มีคุณภาพสามารถรองรับผู้คนได้จำนวนมาก  ซึ่งในขณะที่ภูมิภาคนี้เผชิญกับความท้าทายมากมาย ก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางนี้ โดยทั้งหมดจะสร้างอยู่บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่โรบอทมีบทบาทสำคัญ