ทีม House Price แอปฯ ช่วยหางานผู้ทุพพลภาพ คว้าชัย Hult Prize at Chula

Hult Prize เป็นโครงการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมที่สามารถสร้างกำไรและการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง ภายใต้ความร่วมมือกับ Hult International Business School, United Nations และ Education First ที่เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2010 และได้จุดประกายไอเดียให้นักศึกษาทุกปีกว่าล้านคนทั่วโลกในการสร้างสรรค์ธุรกิจ Startup เพื่อแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริง

ปีนี้กับโจทย์การแข่งขัน “How to Tackle the Problem of Youth Unemployment” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่จะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานของกลุ่มเยาวชน โดยปัจจุบันในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้ว 2 แห่ง คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Hult Prize at Chula นับเป็นอีกกิจกรรมที่สร้าง Startup Ecosystem ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมแสดงไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ล่าสุด จาก 4 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันรอบคัดเลือก (Internal Pitch) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final Pitch) เพื่อคัดเลือกทีมที่มีแนวคิดโดดเด่นเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภูมิภาค โดยทีม House Price คว้ารางวัลชนะเลิศกับผลงาน ABLE ผู้ให้บริการงานคุณภาพโดยผู้ทุพพลภาพที่ผ่านการฝึกฝนทักษะ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพในระยะยาว กับการออกแบบ Mobile App สำหรับผู้ทุพพลภาพให้สามารถใช้งานได้แบบ Universal Design ให้ได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ พร้อมระบบการเรียนรู้แบบ e-Learning ที่สามารถกำหนดช่วงวันเวลาและสถานที่เรียนได้ รวมทั้งให้บริการตำแหน่งงานต่างๆ โดยเชื่อว่าบริษัทต่างๆ จะให้ความสนใจเนื่องจากราคาที่แข่งขันได้กับผู้ให้บริการอื่น และสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีจากการจ้างงานผู้ทุพพลภาพแบบเต็มเวลาและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ CSR ได้

อันดับ 2 ทีม Extraordinary กับผลงาน THISABLE เว็บไซต์สื่อกลางในการจัดหางานให้แก่ผู้ทุพพลภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้สามารถติดต่อผู้ว่าจ้างและสัมภาษณ์งานผ่าน Webcam ได้ทันที

อันดับ 3 ทีม Newtabinitiative กับผลงาน MESOLV แพลตฟอร์มให้บริการช่าง โดยมีระบบช่วยให้ช่างและลูกค้าเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นและสามารถติดต่อกันได้โดยตรง

อันดับ 4 ทีม Kick the Dust กับผลงาน PRITURE แพลตฟอร์มการสร้างอาชีพให้ผู้พิการด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้า Handmade และชำระเงินจุดเดียว

หลังจากนี้ทีมที่ชนะเลิศทั้งจาก Hult Prize at Chula และ Hult Prize at Thammasat จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบไปร่วมเก็บตัวใน Accelerator Program โปรแกรมเร่งสร้าง Startup ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในแวดวงธุรกิจมาร่วมให้ความรู้ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และเตรียมตัวในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จะร่วมให้การสนับสนุนเพื่อสานฝันเด็กไทยสู่การเป็น Startup ระดับโลกต่อไป

previous arrow
next arrow
Slider