ทีม House Price อีกหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยจากโครงการ Hult Prize at Chula ตบเท้าเข้าร่วมแข่งขันโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมในเวทีระดับนานาชาติ

มาถึงโค้งสุดท้ายของฤดูการแข่งขัน Hult Prize Regional Round หรือการประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมระดับภูมิภาคเอเชีย อีกหนึ่งประสบการณ์ครั้งสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างโมเดลธุรกิจ Startup นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม สามารถสร้างกำไรและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง กับโจทย์การแข่งขันในหัวข้อ “Developing an Idea to Provide Meaningful Jobs to 10 Million Young People within the Next Decade” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่จะช่วยแก้ปัญหาด้าน Youth and Unemployment ภายใต้ความร่วมมือของ Hult International Business School, United Nations และ Education First เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2010 และได้จุดประกายไอเดียธุรกิจ Startup ให้นักศึกษาทุกปีกว่าล้านคนทั่วโลก โดยการแข่งขันในปีนี้มีทั้งทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Hult Prize at Chula) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Hult Prize at Thammasat) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขัน

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA บินลัดฟ้านำทีม House Price ทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งจาก Hult Prize at Chula กับผลงาน “ABLE” แพลตฟอร์มให้บริการงานคุณภาพ โดยผู้ทุพพลภาพที่ผ่านการฝึกฝนทักษะ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพในระยะยาวกับการออกแบบ Mobile App สำหรับผู้ทุพพลภาพให้สามารถใช้งานได้แบบ Universal Design ให้ได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ พร้อมระบบการเรียนรู้แบบ e-Learning ที่สามารถกำหนดช่วงวันเวลาและสถานที่เรียนได้ ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2562 ณ Showa Women’s University และ Shibuya Hikarie Mall กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทีม House Price ได้นำเสนอผลงานและโมเดลธุรกิจ Startup ร่วมกับทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันว่า 45 ทีมจากนานาประเทศ และทีมที่คว้าชัยการแข่งขันในครั้งนี้คือทีม Aquamou จาก Hokkaido University งานนี้นอกจากน้องๆ นักศึกษาของไทยจะได้พัฒนาความสามารถและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการแล้ว ยังมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ช่วยเปิfประสบการณ์และพบปะกับนักศึกษาจากต่างประเทศที่ต่างก็มี Passion ในการทำธุรกิจ Startup ที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมได้จริง นอกจากกิจกรรม Hult Prize นี้ ทาง NIA ก็ยังจะมีกิจกรรมดีๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ส่งเสริมน้องๆ นักเรียนนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาและสามารถเป็น Startup หรือผู้ประกอบการสายนวัตกรรมได้จากอีกหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น Startup Thailand League, Startup Eco-build โดย True LAB, The Internship เป็นต้น

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider