“Innovation Thailand” ปฏิบัติการสร้างแบรนด์ประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม

ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม 2561 ที่ประเทศไทย ขยับขึ้นมาอันดับที่ 44 จาก 126 ประเทศ ก้าวกระโดดขึ้นมา 7 อันดับ จากปีที่แล้วอันดับที่ 51 และเป็นการเลื่อนอันดับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่  4 นับจากปี  2558-2561

โดยไทยยังอยู่อันดับที่ 5 ของโลกดีในกลุ่มรายได้ปานกลางที่มีการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมที่ดีที่สุด รองจากจีน มาเลเซีย บัลกาเรีย และโครเอเชีย สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมที่เป็นหนึ่งในกลจักรแห่งการเติบโตภายใต้ Thailand 4.0 นั้นได้มาถูกทางแล้ว

การผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม” หรือ Innovation Nation จะต้องสร้างบรรยากาศการเป็นโอเพ่นอินโนเวชั่น ที่ทุกคนสามารถแบ่งปัน องค์ความรู้และร่วมมือพัฒนานวัตกรรมร่วมกันได้  ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนการเป็น ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเพิ่มมูลค่า (value add based economy ) มาเป็นการสร้างเศรษฐกิจด้วยคุณค่า (value creation economy )

การสร้างพื้นที่เฉพาะนวัตกรรม หรือ area based innovation ทั้งระดับเมืองหรือเขต และการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญามหาชน  หรือ crowd based innovation จะเป็นทางลัดให้บรรลุเป้าหมายรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประเดิมย่านนวัตกรรมโยธี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ในการจับมือเป็นพันธมิตรผลักดัน “ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี”  ซึ่งหวังจะเห็นการเป็นซิลิคอนวัลเลย์การแพทย์ให้เกิดขึ้นบนพื้นที่ 1.7 ล้านตารางเมตร และลดภาระการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และยาที่ไทยต้องนำเข้ากว่า 200,000 ล้านบาท/ปี

“ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี” เป็นย่านนวัตกรรมแรก และจะพิจารณาย่านที่จะมา “ไซเบอร์เทค” บริเวณปุณณวิถี โดยความร่วมมือกับทรูดิจิทัลปาร์ค และเขตนวัตกรรมย่านปทุมวันที่จะสนับสนุนนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ส่วนของการทำนวัตกรรมจากภูมิปัญญามหาชนที่ต้องใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่ชุมชน

NIA ปรับทิศหน่วยงานให้ทุนสู่หน่วยงานเร่งโต

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (NIA) ระบุว่า การทำงานของ NIA ครบรอบทศวรรษแล้ว จะได้ปรับบทบาทที่เดิมเน้นการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของนวัตกรรมและให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมจะเป็น หน่วยงาน “เร่งขับเคลื่อนระบบ นวัตกรรมของประเทศ” หรือ National Innovation Accelerator

โดยจะร่วมกับภาคพันธมิตรกลุ่มทรู ทำไซเบอร์เทค การสนับสนุนในธุรกิจ MICE (meetings, incentives, conventions, exhibitions) ผ่านพันธมิตรอย่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy  Agency และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCEL) ส่งเสริมด้านการแพทย์ เป็นต้น

NIA จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนวัตกร มาทำตลาดเชิงพาณิชย์เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย และภาคีพันธมิตรให้ต่อยอดธุรกิจจากการใช้นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าและความแตกต่างได้

เป้าหมายของ NIA จะสามารถสร้างผลกระทบด้านนวัตกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านการใช้นวัตกรรมไปในธุรกิจด้านต่างๆ ของภาคีพันธมิตรให้สร้างการเติบโตราว 3,500 ล้านบาท

นอกจากนั้น จะปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาไปสู่มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับอุดมศึกษาไทย ที่ในอดีตเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนการสอน  และมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่เติบโตจากฐานความรู้และฐานงานวิจัย และมีองค์ความรู้และงานวิจัยไปขยายผลเกิดเป็นธุรกิจใหม่ที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

พร้อมปรับเปลี่ยนภาคธุรกิจให้เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่มาพร้อมกับโซลูชั่นและไอเดียทางธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องมีการสนับสนุนตั้งแต่การบ่มเพาะไอเดีย ตลอดจนเร่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างการออกระเบียบและกฎหมายสนับสนุนและ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเติบโตในระดับภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคสามารถเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนด้านนวัตกรรม เกิดการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยภูมิภาคเป็นจุดศูนย์กลางที่นำไปสู่การเติบโตในพื้นที่

Innovation Fair สะท้อนจุดยืนประเทศไทย

เพื่อตอกย้ำและยกระดับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม NIA ได้จัด “เทศกาลนวัตกรรม” ครั้งแรกในงาน Innovation Thailand Expo 2018 ที่ไบเทคจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม โดยต้องการให้คนไทยได้เปิดมุมมองกับประเทศไทยที่แตกต่าง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัล ในรูปแบบ FAIR  งานแสดงนวัตกรรมล้ำๆ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี, FIN ฟินกับโอกาสสร้างธุรกิจนวัตกรรมและรับบริการสนับสนุนแบบครบวงจรจากภาครัฐทุกภาคส่วน และงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ, FUN สนุกกับประสบการณ์นำนวัตกรรมหลากหลายไปใช้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนิทรรศการ 7 โซน ทั้งการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย มีโซนนวัตกรรมประเทศไทย แสดง 80 ผลงานใน 10 ด้าน ทั้งอุตสาหกรรม สุขภาพ ท่องเที่ยว ไมซ์ อาหาร เกษตร การศึกษา การเงิน บิสสิเนสโซลูชั่น และไลฟ์สไตล์ พร้อมโครงการเรือธง อย่างย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ปุณณวิถี

นอกจากนั้น ยังมีการมอบรางวัลนวัตกรรม 126 ผลงาน ใน 10 หมวดรางวัล พร้อมนวัตกรรมต่างประเทศ และจากผู้ประกอบการไทย เช่น การสร้างน้ำจากอากาศ นวัตกรรมจากประเทศอิสราเอล หุ่นยนต์บาริสต้าจากเดนโซ่ ประเทศญี่ปุ่น และการประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อร่วมขับเคลื่อนไทยสู่ประเทศนวัตกรรม