Angel Investor ทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพ เพาะเมล็ดพันธุ์ธุรกิจใหม่เติบโต

เงินไม่มี สตาร์ทอัพก็เกิดไม่ได้ แต่แค่มีนักลงทุนช่วยลงเงินเพาะเมล็ดก็อาจจะยังไม่พอ หากไม่ได้รับคำแนะนำที่ดี  เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐในยุคแรกๆ ที่รับหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพไทยที่เน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ ชี้ว่าประเทศไทยต้องการ angel investor เพื่อช่วยก่อตั้งธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพไทยมากกว่าที่เป็นอยู่

แค่เงินหลักแสนก็มากเพียงพอสำหรับการดำรงชีพของทีมผู้ก่อตั้ง เพื่อให้เหล่านักคิดทุ่มเวลาไปในการพัฒนาธุรกิจภายใต้การให้คำแนะนำของนักลงทุนควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถออกสู่ตลาดได้ เมื่อสินค้าหรือบริการเป็นรูปร่างแล้วก็มีกลุ่ม VC มารับช่วงต่อ

“สตาร์ทอัพไทยที่สำเร็จส่วนใหญ่มักมีผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์การทำงานมาราว 10 ปี ในขณะที่สตาร์ทอัพที่เพิ่งเรียนจบใหม่แล้วหาประสบความสำเร็จได้ยาก ไม่ใช่เพราะเด็กไทยไม่เก่ง แต่เพราะเขาขาดประสบการณ์จากการทำงาน ในขณะที่เด็กต่างประเทศมีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่อายุ 14-15 ปี ซึ่ง angel investor จะช่วยเสริมส่วนที่ขาดนี้ได้”

บริษัทใดได้ angel investor ดี มักไปได้ไกล เพราะมี guidance ที่ดี ส่วนสตาร์ทอัพที่ไปเจอกลุ่มคนซึ่งเรียกตัวเองว่า angel investor ให้เงินทุนมา แต่เฉยอย่างเดียว มักไปไม่รอดเพราะขาดคำแนะนำที่ดี ยกเว้นแต่ทีมก่อตั้งเก่ง ก็ต้องถือเป็นโชคของ angel investor รายนั้น

เฉลิมพลแนะนำคุณสมบัติเบื้องต้น 3 ข้อของ angel investor ว่า

-ความเข้าใจในอุตสาหกรรมที่จะลงทุน เช่น หากลงทุนในซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโลจิสติกส์ ต้องมีความรู้ความชำนาญในโลจิสติกส์ เพื่อให้รู้แนวทางได้ว่าซอฟต์แวร์ที่กำลังพัฒนาตอบโจทย์ผู้ใช้งานหรือไม่ หรือช่วยแนะนำเครือข่ายเพื่อเป็นผู้ทดสอบซอฟต์แวร์นั้นได้

-มีใจเป็นผู้ให้ มีความตั้งใจอยากสร้างคนรุ่นใหม่ นักลงทุนที่ช่วยสร้างสตาร์ทอัพได้ดีในต่างประเทศ มักมองความสำเร็จของกิจการเป็นรางวัลความสำเร็จก่อนจะนึกถึงผลตอบแทน  angel investor ในต่างประเทศหลายคนลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพเพื่อมีหัวข้อไว้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงในสังคมเดียวกัน หรือเพื่ออัพเดทตัวเองด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

-เงินทุน เป็นลำดับสุดท้ายของความสำคัญ เพราะ angel investor มีสินทรัพย์เป็นหลักร้อย หลักพันล้าน แต่มหาเศรษฐีผู้มีความเป็นส่วนตัวสูงเหล่านี้ชอบอยู่เงียบๆ เก็บตัว เพราะไม่อยากถูกรบกวน

“การให้สิทธิลดหย่อนภาษีก็อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของ angel investor ได้เช่นกัน เช่น ในประเทศอังกฤษ angel investor ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำเงินลงทุนในสตาร์ทอัพมาหักลดหย่อนภาษีได้ หากกิจการไปไม่รอดก็นำส่วนนี้มาหักภาษี เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นำเงินมาลงทุน” เฉลิมพลกล่าวทิ้งท้าย


อ้างอิง: Forbes Thailand