กสิกรไทยบุกจีน ตั้งกสิกร วิชั่นฯ ฟินเทคแรกจดทะเบียน 1.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยตั้ง บริษัท กสิกร วิชั่น อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในจีน ให้เป็นฟินเทคที่บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด ถือหุ้น 100% ทุนจดทะเบียน 300 ล้านหยวนหรือ 1.3 พันล้านบาท เน้นออกแบบ สร้างและวิจัยเทคใหม่และถือเป็นฟินเทครายแรกที่จัดตั้งโดยธนาคารต่างประเทศในเซินเจิ้นในปีนี้

เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG กล่าวถึงเป้าหมายการทำจัดตั้งกสิกร วิชั่น อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ที่จะมุ่งออกแบบและสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจดิจิทัลแบงกิ้งและระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทยและลูกค้า

บริษัทแห่งใหม่ที่ได้จดทะเบียนแล้วเสร็จกลางเดือนมิถุนายนนี้ มีแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง  ช่วงที่ 1 ในปีแรกจะเน้นการสร้างทีม การวางรูปแบบธุรกิจและงานด้านพื้นฐานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของธนาคารกสิกรไทยในจีนตามแนวทางการดำเนินงานหลัก

ช่วงที่ 2 หลังจากดำเนินงานได้ 2-3 ปี จะเน้นการขยายตัวแบบมั่นคง การบูรณาการเชิงลึกทั้งจากผู้ถือหุ้น กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและจีน รวมทั้งสถาบันต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน และการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในเซินเจิ้น เพื่อให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงิน

ส่วนช่วงที่ 3 ซึ่งเป็นระยะที่ดำเนินงานมา 4-5 ปี จะเร่งการพัฒนาอย่างเต็มที่ และสามารถก้าวขึ้นเป็นฟินเทคที่ทรงอิทธิพลในภูมิภาค โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิจัยนานาชาติชั้นนำ เพื่อจัดตั้งห้องแล็บด้านเทคโนโลยีการเงินเพื่อสนับสนุนการวิจัยและใช้ความรู้ในสาขาต่างๆ

นอกจากนั้น จะส่งเสริมให้มีการขยายบริการด้านเทคโนโลยีทางการเงินไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนและทำให้เซินเจิ้นกลายเป็นศูนย์กลางของโครงการอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์แถบหนึ่งเส้นทางของจีน เป็นผลดีต่อภูมิภาคอาเซียนและช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างจีนและภูมิภาคอาเซียน

สำหรับเขตหลัวหู เป็นเขตที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ในเมืองเซินเจิ้น อันเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตและมีสาขากว่า 70 แห่ง หรือประมาณหนึ่งในห้าของจำนวนสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในเมืองเซินเจิ้น จึงเป็นเขตที่จะมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรุดหน้า ทั้งดึงดูดเงินลงทุนและบุคลากร

ทั้งนี้ กสิกรได้ จัดตั้ง เควิชั่น ในปี2561 ด้วยเงินลงทุนกว่าแปดพันล้านบาท หรือ ราว 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนสตาร์ทอัพและแสวงหานวัตกรรมในระดับภูมิภาคของธนาคารกสิกรไทย มุ่งเน้นในการหาเทคสตาร์ทอัพและบุคคลากรที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศทีมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี 4 ประเทศ ได้แก่อิสราเอล อินโดนีเซีย เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สามารถสนับสนุนธนาคารกสิกรไทยในการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC +3