กสิกรไทยทุ่ม 8,000 ลบ. ตั้งเป้าเป็นแพลตฟอร์มภูมิภาค

กสิกรไทยจ่อขยายธุรกิจในภูมิภาคดิจิทัลเทคโนโลยี ทุ่ม 8,000 ล้านบาทเปิดตัว “เควิชั่น” ร่วมลงทุนและแสวงหาดิจิทัลเทคโนโลยีชั้นนำจากทั่วโลก หวังต่อยอดธุรกิจธนาคารในตลาด AEC+3 เป็น Regional Life Platform of Choice รองรับกลุ่มลูกค้าใหม่

นายภัทรพงษ์ กันหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่าธนาคารกสิกรไทยมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งสู่การเป็นไลฟ์ แพลตฟอร์มของลูกค้าทั้งในไทยและต่างประเทศทั่วภูมิภาค AEC+3 ผ่านช่องทางดิจิทัลและโมบายโซลูชัน ซึ่งหัวใจสำคัญ คือการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้ก้าวขึ้นสู่ระดับภูมิภาค

ธนาคารกสิกรไทยจึงได้จัดตั้งบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด หรือ เควิชั่น (KVision) ขึ้นด้วยเงินลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาท (245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมทัพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับธนาคาร โดยเค-วิชั่นจะมีฐานะเป็น Investment Holding Company ภายใต้เครือธนาคารกสิกรไทย และจะเข้าไปเสาะหารวมทั้งร่วมพัฒนาความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับ เทค คอมมูนิตี้ หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลก

การดำเนินการในระยะแรกของเควิชั่นจะมุ่งเป้าไปที่การสร้างฐานรากก่อน โดยการตั้งบิสสิเนส อินโนเวชัน สเก๊าท์ติ้ง เพื่อเข้าไปค้นหาพันธมิตรในกลุ่มประเทศที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและนำไปใช้กับผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ ก่อน 4 ประเทศ คือ จีน ที่ปัจจุบันมีจำนวน Fin-Tech Unicorns หรือบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐ แซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปแล้ว เวียดนาม และอินโดนีเซีย ประเทศที่มีการเติบโตของเทค สตาร์ทอัพเป็นอันดับต้น ๆ ใน AEC+3 สุดท้ายคือ อิสราเอล ที่เป็นจุดกำเนิดเทคโนโลยีใหม่และเป็นแหล่งรวมของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

หลังจากที่บิสสิเนส อินโนเวชัน สเก๊าท์ติ้ง เข้าไปเรียนรู้และค้นหาพันธมิตรที่มีศักยภาพได้แล้ว บริษัท เควิชั่น ก็จะศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าไปลงทุน ทั้งในรูปแบบการเข้าไปถือหุ้นโดยตรง หรือการลงทุนผ่านกองทุน Beacon Venture Capital Fund ที่มีการเพิ่มเม็ดเงินลงทุน เพื่อเตรียมให้ความสนับสนุนด้านเงินทุนในการทำธุรกิจแก่เทค สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา แต่มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร และนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้และยกระดับบริการของธนาคารทั้งในไทยและใน AEC+3

การก่อตั้งเควิชั่นจะทำให้ธนาคารได้เปรียบในเรื่องความคล่องตัวในการนำดิจิทัลโซลูชันต่าง ๆ มาให้บริการแก่ลูกค้า สามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาบริการอย่างก้าวกระโดด นำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ก็จะเป็นการยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารจากการเรียนรู้และปฏิบัติจริงที่ได้จากการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมในระดับนานาชาติที่จะเข้ามาร่วมงานกับเครือธนาคารกสิกรไทย

Investment-Kbank_01