เคบีทีจี ปล่อย Contactless Technology รับ “นิว นอร์มัล”

เคบีทีจี ปล่อย 6 เทคโนโลยีไร้การสัมผัสแห่งอนาคต ชูโรงระบบรู้จักใบหน้า รู้จำเสียง เน้นระบุตัวตน เทคโนโลยีการสแกนตรวจสอบใบหน้า รับกระแส “นิว นอร์มัล” พร้อมร่วมแบล็คแคนยอน นำนวัตกรรมสร้างต้นแบบคาเฟ่ใหม่ หวังไทยส่งออกเทคโนโลยี

เรืองโรจน์ (กระทิง) พูนผล ประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ เคทีบีจี (KBTG) เผยถึงการพัฒนาเทคโนโลยีไร้การสัมผัส หรือ Contactless Technology ที่จะสอดคล้องกับความวิถีใหม่ ยุค  Covid-19 ว่าวิกฤตการระบาดของไวรัส Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ของคนไทยอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการใช้เงินแบบดิจิทัล

โดยจะเห็นได้จากยอดเปิดบัญชีผ่าน K+ จนแตะ 13 ล้านบัญชีและคาดว่าจะสิ้นปี จะมีลูกค้าเป็น 15 ล้านรายและมีธุรกรรมเพิ่มขึ้น 68% ช่วงห้าเดือนแรกเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะธุรกรรมด้านอีคอมเมิร์ซ โตถึง 128 %

เพื่อการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธนาคารกสิกรไทยได้พัฒนา 6 เทคโนโลยีแบบไร้สัมผัส ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. Face Check-in เทคโนโลยีการสแกนตรวจสอบใบหน้าที่สามารถระบุตัวตนแม้สวมหน้ากากอนามัยอยู่ ทั้งยังมีการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอีกด้วย รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ตรวจสอบการเข้าและออกของพนักงานได้
  2. KLox บริการตู้ล็อกเกอร์ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิด/ปิดล็อกเกอร์ได้โดยสแกนการตรวจสอบใบหน้าแบบไร้การสัมผัส เปิดให้ใช้งานจริงแล้วที่อาคาร K+ สามย่าน โดยธนาคารมีแผนให้ตู้ล็อกเกอร์ ไปใช้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ บริการลูกบ้าน และเป็นตู้รับสินค้า (Pick-Up E-Commerce Product) ของสินค้าที่สั่งออนไลน์
  3. Eat by Black Canyon ซึ่ง KBTG ร่วมกับ Black Canyon สร้างนิวนอร์มัลของวงการคาเฟ่และร้านอาหาร ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารและชำระเงินผ่านตู้อัตโนมัติโดยไม่ต้องสื่อสารกับพนักงาน ซึ่งตู้ดังกล่าวถูกออกแบบให้ใช้ระบบ Contactless Menu ที่อาศัยความเคลื่อนไหวของมือในการสั่งการ จึงไม่จำเป็นต้องสัมผัสโดนหน้าจอ เป็นร้านต้นแบบที่ร่วมพัฒนานวัตกรรม ให้กับลูกค้า
  4. Contactless Menu ระบบสั่งอาหารผ่านหน้าจอแทบเล็ตที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของมือให้ลูกค้าทำรายการได้โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ
  5. Face Pay รูปแบบการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านการตรวจสอบสแกนใบหน้า เพื่อยืนยันการหักเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ใช้งาน ฉับไวและปลอดภัยเพียง 2 ขั้นตอนง่ายๆ ตรวจสอบใบหน้าและป้อนจำนวนเงิน
  6. ReKeep บริการใบเสร็จรับเงินในรูปแบบดิจิทัลสำหรับร้านค้า ที่ให้ลูกค้ารับใบเสร็จดิจิทัลผ่านการสแกนคิวอาร์พลัส ช่วยลดการสัมผัส ลดการใช้กระดาษ และช่วยลดโลกร้อน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 จะทำให้คนไทยปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ควบคู่ไปกับความพยายามในการรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นประจำโดยเริ่มต้นจากร้านอาหารและต่อยอดไปในแวดวงธนาคาร ด้วยการผลักดันธนาคารกสิกรไทยสู่การเป็น Future of Banking ที่เกิดขึ้นได้ทันที

นอกจากนี้ เตรียมพร้อมต่อยอดการใช้งาน ส่งต่อให้กับธุรกิจกลุ่มเอนเตอร์เทนเมนท์ แฟชั่น และสุขภาพในอนาคต

ธนาคารจะเปิดเอพีไอ (Application Programming Interface) ให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้พัฒนาร่วมกัน สร้าง Use Case ที่เหมาะสม เพื่อให้อีโคซิสเต็มส์ ทั้งลูกค้า พันธมิตรอยู่รอดผ่านพ้นวิกฤต และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวิถีใหม่ โดยในระยะยาว ตั้งเป้าเห็นไทยส่งออกเทคโนโลยีในกลุ่มนี้ด้วย