ไมโครซอฟท์จับมือสิริเวนเจอร์ส จัดแข่งขัน “Smart Living with micro:bit” หนุนเยาวชนใช้เทคโนโลยี

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือสิริเวนเจอร์ส ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา เพื่อร่วมการแข่งขัน “Smart Living with micro:bit” ครั้งแรกในประเทศไทย สนับสนุนเยาวชนให้สร้างสรรค์แนวคิดที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการพัฒนาโครงการด้วยการเขียนโค้ดสำหรับอุปกรณ์แผงวงจร micro:bit ของบีบีซี เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยหันมาสนใจเรียนรู้และประกอบอาชีพในสาขาวิชาสะเต็มศึกษามากขึ้น และเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การแข่งขัน “Smart Living with micro:bit” เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของไมโครซอฟท์ในการสร้างบุคลากรที่จะช่วยขับเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทย โดยเริ่มจากการสร้างรากฐานที่สำคัญ ซึ่งก็คือเยาวชนของประเทศ พร้อมมุ่งเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกิจกรรมการเขียนโค้ดเป็นหลัก เพื่อเข้ามาช่วยขยายแนวทางการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด และผลักดันให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจในการเรียนรู้และประกอบอาชีพในสาขาวิชาสะเต็มศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และก้าวข้ามขีดจำกัดในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล เพราะเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและทักษะการแก้ปัญหา ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจและแยกแยะความซับซ้อนของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ สิริเวนเจอร์ส ธุรกิจร่วมทุนระหว่าง แสนสิริ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ทำการวิจัยและลงทุนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ด้านการใช้ชีวิตในที่อยู่อาศัย โดยความร่วมมือในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดอย่างสร้างสรรค์

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริเวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน Smart Living with micro:bit ในครั้งนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับความสำคัญในการฝึกทักษะเชิงดิจิทัล เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน

การแข่งขัน Smart Living with micro:bit ทีมผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท การแข่งขันเปิดรับตั้งแต่วันนี้-30 ตุลาคม 2561 รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษาที่สนใจ โดยให้เข้าร่วมเป็นทีม ประกอบด้วยสมาชิกนักเรียน 1-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน พร้อมส่งแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมและโครงร่างตัวอย่างต้นแบบในรูปแบบเอกสาร Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ไปที่อีเมล microbitcompetition@outlook.com ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบการแข่งขันรอบรองสุดท้าย (semi-final round) โดยแต่ละทีมจะได้รับทุนพัฒนาโครงการเป็นชุดอุปกรณ์เซนเซอร์มูลค่า 5,000 บาท จากสิริเวนเจอร์สในเดือนพฤศจิกายน

ทั้งสิบทีมนำเสนอโครงการที่พัฒนาจากอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ได้รับในวัน “Mini Demo Day” โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายต่อไป แล นำเสนอโครงการรอบสุดท้าย 10 ทีมในเดือนธันวาคม 2561 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแข่งขัน “Coding Thailand Tournament” ที่จะจัดโดยชุมชน CodingThailand