AI for Thailand เปิด 6 กฎหลักไมโครซอฟท์ใช้เอไออย่างมีจริยธรรม

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เปิดเกมรุก “เอไอ ฟอร์ ไทยแลนด์” หนุนสนับสนุน สปีชทูเท็กซ์ รับภาษาไทย พร้อมอบรมสร้างทักษะเอไอ ทั้งกรุยทางรัฐ สร้างแนวทางใช้เอไอด้วยจริยธรรม รับสังคมแห่งอนาคต

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เล่าถึงเป้าหมายผลักดันธุรกิจในการบริหารงานปีที่ 2 ว่า จะเน้นการเร่งสร้างการเติบโตไปด้วยกันทั้งกับพนักงาน พันธมิตร ลูกค้า และภาครัฐ

เราจะมุ่งเป้าการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ เพื่อมาใช้ในประเทศไทยให้หยั่งรากลึกทั้งระดับการทำภาษาท้องถิ่น โดยเฉพาะสปีชทูเท็กซ์ ที่จะรองรับภาษาไทยบน Azure ภายในวันที่ 24 กันยายนนี้ ซึ่งนักพัฒนาจะใช้ประโยชน์การต่อยอดแอปพลิเคชันที่หลากหลายมากขึ้น

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนการอบรมนักพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเอไอให้มากขึ้นด้วย

อีกทั้งจะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ การฝึกอบรมด้านเอไอให้บุคลากรสายอาชีพที่จะเปลี่ยนงานให้มีทักษะด้านนี้มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าองค์กรที่มีอยู่ การพัฒนาสกิลพนักงานเพื่อรองรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ซึ่งในสหรัฐฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยฝึกอบรมให้ทหารเรียนรู้ไอเอ

ในสหรัฐฯ ไมโครซอฟท์ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล การทำ AI Principal  เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ข้อมูลในสภาพแวดล้อมดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ผ่านการสร้างธรรมาภิบาลของข้อมูล

6 กฎหลักของการใช้เอไอในทางที่ถูกต้อง เพื่อรองรับสังคมแห่งอนาคต มีทั้งการสร้างความเป็นธรรม ใส่ข้อมูลทุกฝ่ายเพื่อลดการลำเอียงของผลลัพธ์ข้อมูล การเน้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ความโปร่งใสที่เปิดเผยเอไอลอจิกเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยนั้นจะมีการทดสอบการใช้งาน และให้มนุษย์ควบคุมการใช้งาน ความลดการเหลื่อมล้ำ โดยให้เอไอเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ เพื่อป้องกันการแบ่งแยกอย่างไม่เป็นธรรม และความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ที่ผู้ออกแบบและนักพัฒนาจะใช้เพื่อแสดงความรับผิดชอบของงานที่เกี่ยวกับเอไอ

โดยทางไมโครซอฟท์ได้เข้าพบหน่วยงานด้านกำกับดูแลและรัฐบาลไทยเพื่อผลักดันการใช้ AI Principle ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้นำขีดความสามารถด้านเอไอเข้าไปในวินโดว์ส 10 และ Office 365 เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ

ไมโครซอฟท์มองว่าไทยเป็นตลาดยุทธศาสตร์ที่มีแนวโน้มการใช้เอไออย่างแพร่หลาย ทั้งนักพัฒนาและภาครัฐ การศึกษา และภาคธุรกิจสื่อสาร สื่อ การผลิต ค้าปลีก สาธารณสุข เกษตรกรรม ยานยนต์ การเงิน

ปัจจุบันมีการใช้เอไอที่น่าสนใจ เช่น การให้เอไอเรียนรู้และจดจำการขับรถแทรคเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวข้าวโพด การใช้แชทบอทในกรมสรรพากรและการบินไทย

อีกทั้งในต่างประเทศมีแอปพลิเคชันที่ใช้เอไอ “Seeing AI” ที่ช่วยผู้พิการทางสายตาในการมองสิ่งต่างๆ และสแกนคิวอาร์สินค้า โดยแอปฯ นี้พัฒนาบนไมโครซอฟท์แพลตฟอร์ม