บล็อกเชนกับการเลือกตั้ง โปร่งใส ตรวจสอบได้

เนคเทค เล็งปล่อยต้นแบบบล็อกเชนสำหรับการเลือกตั้ง ชงโมเดลไฮบริด ปูทางการสร้างความโปร่งใส ข้อมูลถูกต้อง รับอนาคตยุค 5G เร่งสร้างความรู้การใช้ดิจิทัลทั่วถึง

ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หน่วยวิจัยเครือข่ายไร้สายและมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค เล่าถึงแนวคิดการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ e-voting system ที่จะรองรับการเลือกตั้งระดับชาติ จังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงเอกชนสถาบันการศึกษาที่ใช้เลือกคณะกรรมการบริหาร โดยลดการฉ้อโกง สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้

นักวิจัยเนคเทคมองว่าการใช้เพื่อการเลือกตั้งระดับประเทศ อาจยังเร็วเกินไป เนื่องจากต้องให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทักษะการใช้งานดิจิทัล Digital Literacy พร้อมกับโมบายล์อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะยุค 5G ที่จะทำให้ราคาเชื่อมต่อลดลง

อย่างไรก็ตาม อาจนำบล็อกเชนใช้สนับสนุนการลงคะแนนแบบไฮบริดที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ และไปลงคะแนนในสถานทูตไทย ซึ่งเป็นสถานที่ปิด ควบคู่ไปกับการลงคะแนนแบบดั้งเดิม

การดำเนินการลงคะแนน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องรู้ว่าระบบข้างหลังทำงานอย่างไร  ผู้ควบคุมการเลือกตั้งสามารถออกแบบระบบลงคะแนนแบบผลสำรวจออนไลน์ ที่จะส่งเป็นอีเมลไปยังผู้ใช้และให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนและโหวต ข้อมูลจะส่งตรงไปยังผู้ควบคุมการเลือกตั้ง

การใช้บล็อกเชนจะช่วยลดการเดินทางของผู้มีสิทธิออกเสียงไปยังหน่วยเลือกตั้ง และลดค่าใช้จ่ายมหาศาลในการขนหีบบัตรลงคะแนน

และที่สำคัญคือการทำให้เกิดความถูกต้อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เนื่องจากบล็อกเชนเป็นระบบกระจายศูนย์ (decentralized system) ข้อมูลจะถูกสำรองเก็บกระจายไว้หลายๆ ที่ หรือที่เรียกว่า Node ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลได้มีการถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับ Node อื่นๆ เทียบกับการเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง (centralized system) ซึ่งอาจถูกเจาะระบบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

นอกจากนั้นเมื่อนำมาใช้กับระบบยืนยันตัวตนบุคคล โดยใช้กล้องมือถือยืนยันใบหน้า ก็จะช่วยลดการสวมสิทธิไปลงคะแนนเลือกตั้งได้

อีกทั้งช่วยให้ผู้ควบคุมการเลือกตั้งกำหนดงบประมาณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถกำหนดกรอบเวลาลงคะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งสามารถกำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงรับเลือกตั้ง พร้อมเปิดกว้างให้ผู้ลงสมัครตรวจสอบติดตามผลการลงคะแนนได้อย่างโปร่งใส

เนคเทคคาดว่าจะพัฒนาต้นแบบได้แล้วเสร็จและเริ่มทดลองใช้ในการลงคะแนนของหน่วยงานในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งเปิดกว้างการหาพันธมิตรร่วมพัฒนาทดสอบและใช้งานกับมหาวิทยาลัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

อ้างอิง: Bangkok Post