NIA เล็งทาบฟินแลนด์ หนุนความร่วมมือนวัตกรรม

สืบเนื่องจากการพบปะระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแห่งประเทศฟินแลนด์และท่านทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนธุรกิจที่มาเยือนประเทศไทยจำนวน 18 บริษัท กับคณะผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาล 2 หน่วยงานเตรียมสานความร่วมมือด้านนวัตกรรมการผลักดันไทยแลนด์ 4.0

พร้อมร่วมทุนเศรษฐกิจชีวภาพ (bio economy) ด้านพลังงานทดแทน และเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ดึงสตาร์ทอัพฟินแลนด์ลงทุนไทย

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า NIA ได้ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อเร่งการเติบโตด้านนวัตกรรมของไทย โดยคาดว่าจะสามารถร่วมลงนามความร่วมมือกับฟินแลนด์แบบรัฐต่อรัฐ เพื่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างเอกชนของทั้งสองประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน

Dr.Pun-Arj Chairatana

NIA มีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 140 แห่ง และอีก 120 คอร์ปอเรท เวนเจอร์ แคปปิตอล และสตาร์ทอัพเครือข่าย 2,000 บริษัท และสามารถสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกการจัดตั้งธุรกิจในไทย ทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากบีโอไอและสมาร์ทวีซ่า

เอกชนฟินแลนด์ให้ความสนใจอุตสาหกรรมการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ( biorefinery) ซึ่งเป็นหมวดหนึ่งของไบโออีโคโนมีที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน และระบบการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงพลังงานทดแทน (energy renewable)

ก่อนหน้านี้ NIA ได้ร่วมมือกับญี่ปุ่น อิสราเอล ฝรั่งเศส และฟินแลนด์ก็ให้ความสนใจ โดยจะหารือเพิ่มเติมในการเยือนฟินแลนด์ในเดือนพฤศจิกายน และเอ็นไอเอยังเตรียมขยายความร่วมมือกับชิลี สวีเดน นอร์เวย์

Technology-Finland_05

ฟินแลนด์มองหาผู้รวบรวมระบบ (system integrators) ที่มีทักษะพร้อมเข้าร่วมเป็นพันธมิตรนำเทคโนโลยีจากฟินแลนด์มาขับเคลื่อนประเทศไทย และการเข้ามาตั้งขยายการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาในไทย

NIA หวังจะสานความร่วมมือระดับสตาร์ทอัพ ที่ให้ไทยเป็นพื้นที่ทดสอบเข้ามาลงทุนเพื่อขยายตลาดสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะงานที่สำคัญในอนาคต เช่น ด้านการควบคุมเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษารูปแบบที่ประสบความสำเร็จการทำย่านนวัตกรรมของฟินแลนด์ ที่จะนำมาปรับใช้ในประเทศไทย พร้อมการร่วมลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ทั้งพลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

นายมิกา ลินติแล่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ประเทศฟินแลนด์ กล่าวว่า ได้นำ 18 ผู้แทนธุรกิจซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของฟินแลนด์ ที่ได้ลงทุนอยู่แล้ว และที่สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มเติมเพื่อขยายโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน

Mika Lintila

ฟินแลนด์มีจุดแข็งด้านนวัตกรรมและคุณภาพการศึกษาระดับโลก และบุกเบิกการใช้พลังงานอัจฉริยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน รวมถึงโรงงานไฟฟ้าอัจฉริยะ (สมาร์ทกริด) ปัจจุบันกว่าร้อยละ 40 ของพลังงานในฟินแลนด์ ผลิตจากชีวมวล น้ำ ลม และแสงอาทิตย์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต

ฟินแลนด์ยังโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Internet of Things การบริหารโรงงานอัตโนมัติ และการสร้างเมืองอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูง เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และการใช้งานสารสนเทศด้วยทักษะขั้นสูง

Technology-Finland_03

รัฐบาลฟินแลนด์ได้จัดตั้ง Business Finland เป็นกองทุนที่ส่งเสริมนวัตกรรม การค้า การลงทุน และท่องเที่ยว ที่มีสำนักงานใหญ่ในเฮลซิงกิ มุ่งสร้างการเติบโตระดับโลก และสร้างอีโคซิสเต็มด้านธุรกิจระดับเวิล์ดคลาส โดยเป็นส่วนหนึ่งของ The Team Finland Network ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเปิดตลาดต่างประเทศให้กับธุรกิจฟินแลนด์

ทั้งนี้ มีเอกชนฟินแลนด์ที่เข้าร่วมหารือ Valoe Corporation ที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ Valmet ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ CS Control Software ผู้นำซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต และมีเอกชนที่ช่วยให้รัฐบาลเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ในการเดินทางมาไทยครั้งนี้ยังมี Airbus Defence และ  Space Oy, BC Platforms, Chempolis Oy, C, Ductor Oy, Evolta Oy, Mediconsult, Mirasys Oy, Nokia Solutions and Networks, Satel Oy, St1Renewable Energy Ltd., The Synergy Company Finland Oy, Trimble,  Watrec Ltd., Wirepas Oy and Wärtsilä Corporation.

Technology-Finland_07