NIA หนุนสตาร์ทอัพเกษตรไทยในงาน F&A Next 2019 เนเธอร์แลนด์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center) หรือ ABC Center นำโดย นายธนารักษ์  พงษ์เภตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สนช. คณะเจ้าหน้าที่ สนช. และ SWI นำ 4 สตาร์ทอัพไทยด้านการเกษตร เข้าร่วมงาน F&A Next 2019 ณ เมืองวาเกนนินเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์   ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562

งาน F&A Next จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มการลงทุนเฉพาะด้านวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร โดยเป็นการริเริ่มจาก 4 หน่วยงานหลักด้านการสร้างสตาร์ทอัพการเกษตรและอาหารของเนอร์เธอร์แลนด์ ได้แก่ Rabobank, Wageningen University & Research, Anterra Capital และ StartLife

ทั้งนี้งาน F&A Next มีนักลงทุนด้านการเกษตรเยี่ยมชมงานมากกว่า 800 คน ภายในงานมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดกับบริษัทชั้นนำด้านอาหารและเกษตร เช่น Uniliver, Sainsbury, Syngenta อัพเดทสถิติล่าสุดเกี่ยวกับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรและการลงทุนในสตาร์ทอัพการเกษตรในสหภาพยุโรป กลุ่มเกษตรและอาหารที่เป็น Deep Tech และการประยุกต์ใช้ Big Data ที่สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มาจากนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่นำผลงานวิจัยพัฒนา และทรัพย์สินทางปัญญา มาสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ

ในงาน F&A Next นั้น NIA ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติในด้านนวัตกรรมการเกษตร และสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านการเกษตร 4 ราย เพื่อส่งเสริมให้ออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน มีโอกาสได้เจรจาและแลกเปลี่ยนกับนักลงทุนได้โดยตรง ที่จะร่วมมือกันเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนให้เติบโตไปด้วยกัน อีกทั้งเปิดมุมมองการเติบโตในระดับนานาชาติต่อไป นอกจากนี้เป็นการแสวงหาและติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ เพื่อเข้าใจทิศทางและแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมเกษตรจากทั่วโลก โดยสตาร์ทอัพทั้ง 4 รายได้แก่

  1. HG Robotics ผู้ให้บริการหุ่นยนต์และยานพาหนะไร้คนขับ (โดรน) สำหรับการเกษตรที่มีความแม่นยำ จากการพัฒนา hardware และ software ที่สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร เช่น Agriculture spraying drone, Agriculture mapping and survey drone
  2. EverGrow ผู้ให้บริการ Automation และ Controller System สำหรับโรงเรือนทั้งในกลุ่มเกษตร ปศุสัตว์ และประมง. โดยมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาฮาร์ทดแวร์และซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีพื้นฐานด้วย IoT และ IBM Watson Machine Learning ช่วยให้ผู้บริหารฟาร์มสามารถควบคุมและตรวจสอบสภาพแวดล้อมได้แบบ real time ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการและแรงงาน
  3. TevadaCorp ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในด้านเกษตรแม่นยำสูงแบบครบวงจร โดยผนวกเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบโดรนการเกษตร ระบบโดรนสำรวจสุขภาพพืช (NDVI multispectral camera) ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม (weather station) ระบบตรวจวัดสภาพดิน (soil maesurement system) ระบบ smart farming พร้อมทั้ง application ในการบันทึกข้อมูลการเกษตรทั้งหมดบน cloud serverเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน ผลผลิตเพิ่มขึ้น ไร้สารเคมีอันตราย ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งยังจัดหาตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ หรือการระดมทุนขนาดใหญ่ในภาคการลงทุนด้านการเกษตรให้เกษตรกรอีกด้วย
  4. BioMatLink ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดำเนินการเพาะปลูกและส่งเสริมการเพาะปลูกวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างครบวงจร โดยเริ่มต้นด้วยมันสำปะหลัง เป็นการนำเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรมาบริหารจัดการฟร์มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ หนึ่งในสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมงานจะมีข่าวดีการได้รับการร่วมลงทุนระดับหนึ่งพันล้านบาท เร็วๆ นี้

#NIA #ABCcenter #Startup #Agtech #Foodtech #F&ANext #Netherland #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider