NIA ร่วมจัดงาน Echelon Asia Summit 2019 ประเทศสิงคโปร์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NIA โดย Startup Thailand เข้าร่วมเป็นผู้จัดงาน G2G Forum ร่วมกับ E27 ในงาน Echelon Asia Summit 2019 วันที่ 23 พฤษภาคม 2019 ณ Singapore EXPO สิงคโปร์

G2G forum หรือ Government to Government งานที่รวบรวมกล่มผู้นำภาครัฐและผู้ดูแลนโยบายส่งเสริมสตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดยแต่ละปีจะเวียนกันจัดในกล่มประเทศเครือข่าย ปีนี้มีตัวแทนหน่วยงานรัฐจาก 7 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย โดยผู้แทนจากประเทศไทย คือ คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและ Head of Startup Thailand สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งหัวข้อที่ร่วมกันหารือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรื่องโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม local startup และการดึงดูด startup ต่างชาติ การส่งเสริมสตาร์ทอัพการเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านกฏหมายที่ส่งเสริมการลงทุน และกิจกรรม South East Asia Startup Assembly (SEASA) การประชุมหารือความร่วมมือเรื่องสตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกำลังจะเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพ และกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทย ในงาน Startup Thailand 2019 วันที่24 กรกฎาคม 2019

ทั้งนี้ E27 มีความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมนี้ร่วมกับ 3 หน่วยงานหลัก คือ Enterprise – สิงคโปร์, MDEC – มาเลเซีย และ NIA – ไทย

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider