พาไปชม TECHFEST Vietnam NIA-ก.วิทย์ เวียดนาม จับมือแลกเปลี่ยน Startup เพิ่มพื้นที่ทดลอง, ทดสอบไอเดียระดับมหาวิทยาลัย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง และองค์กรทางสังคมและเศรษฐกิจ จัดงานอีเวนต์ประจำปี Techfest Vietnam เพื่อผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในธุรกิจ AI Blockchain โดยเฉพาะด้าน Fintech เปิดโอกาสให้ startup และนักลงทุนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขยายขอบเขตการลงทุนให้มากขึ้น

TECHFEST Vietnam เป็นอีเวนต์ที่มีผู้เข้าร่วมงานจากภูมิภาคใกล้เคียงและจากทั่วโลก อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ภายใต้กระแส Fintech และ Edtech ในเวียดนามที่กำลังมาแรง โดยไฮไลต์ของงานอยู่ที่เพิ่มความเป็นสากลมากขึ้นด้วยแนวคิดหลัก “From here to global”

โดยในปีนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในนามของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายเรื่อง “นโยบายและการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในไทย รวมทั้งเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation)”

ทั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยฝั่งไทยคือ NIA ลงนามร่วมกับฝั่งเวียดนาม National Agency For Technology Entrepreneurship and Commercialization Development (NATEC) จุดประสงค์หลักก็เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรื่องของนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยน startup เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเข้าถึงบริการภาครัฐ ทั้งในเรื่องการอบรมให้ความรู้ (Mentoring and Training) รวมไปถึงการให้พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space)

สำหรับเวที Techfest Vietnam ที่เป็นอีเวนต์ประจำปีครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อเพิ่มพื้นที่ทดลองตลาดให้กับสตาร์ทอัพ ซึ่งในพิธีเปิดงาน นาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวสนับสนุนเรื่องการให้พื้นที่ทดลอง และทดสอบไอเดียในมหาวิทยาลัย รวมทั้งกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีให้กับคนรุ่นใหม่ ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันอนาคตทางเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามให้ก้าวกระโดดต่อไป

previous arrow
next arrow
Slider