NIA เปิดตัว Next Innovation Leader’s Camp ปั้น นศ.สร้างทักษะผู้นำสตาร์ทอัพ

ธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยได้พัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว นักศึกษามหาวิทยาลัยนับเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของชุมชนสตาร์ทอัพ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดย Startup Thailand ได้เปิดตัวโครงการ Next Innovation Leader’s Camp กิจกรรมค่ายผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสตาร์ทอัพ ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาในการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพ ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานโดยนักศึกษาเพื่อนักศึกษาอย่างแท้จริง

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะมีโอกาสได้พบกับ speaker ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจสตาร์ทอัพ อาทิ คุณกระทิง-เรืองโรจน์ พูนผล Managing Partner ของ 500 TukTuks และ Venture Partner ของ 500 Startups คุณน้ำฝน ภักดี เทรนเนอร์จาก Pronality Studio เทรนเนอร์ด้านบุคลิกภาพ นักออกแบบการพูดและการนำเสนอแบบมืออาชีพ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ คุณดลชัย บุณยะรัตเวช ประธานบริษัทเดนท์สุ วัน (กรุงเทพ) จำกัด คุณนันทวัฒน์ ชัยพรแก้ว ผู้ก่อตั้ง NAWIN Consultant คุณศรีสุดา วินิจสุวรรณ์ Head of partner & PR บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณสุนาถ ธนสารอักษร Managing Director บริษัท Rabbit’s Tale จำกัด

ทั้งนี้โครงการ Next Innovation Leader’s Camp เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ W District

โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระหว่างชั้นปีที่ 1-4 ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูล อัพโหลดรูปภาพตัวเอง พร้อมคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 30 วินาที ส่งมาที่เว็บไซต์  https://www.startupthailand.org/next-innovation-leader-camp/