NIA จับมือพันธมิตรหนุนสตาร์ทอัพ TravelTech

Create a New Era of Tourism in Thailand อีเว้นต์สำคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยงานนี้ได้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ททท.  สิริ เวนเจอร์สและ เทคมีทัวร์

TravelTech ชื่อดังอย่าง เทคมีทัวร์ (TakeMeTour) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเว็ปไซต์การบริการจองทริปส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียน ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด ให้จัดทำโครงการ HackaTravel ขึ้นภายในงาน Create a New Era of Tourism in Thailand โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันประชันไอเดียสุดล้ำด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในรูปแบบ Hackathon เพื่อชิงรางวัลสูงถึง 300,000 บาท และยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรของโครงการในการที่จะผลักดันไอเดียให้เป็นจริงและเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการนี้มีผู้สมัครเข้าทั้งสิ้น 268 คน ทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้าน Software Developer และคนทั่วไปที่เป็นนักพัฒนา ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 90 คน การคัดเลือกนั้นคัดจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ด้านการเป็นนักการตลาดออนไลน์หรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ตอบโจทย์ของเป้าหมายโครงการที่ตั้งใจสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆที่ทำได้จริง โดยในการแข่งขันกำหนดหัวข้อ 4 เรื่องแล้วให้แต่ละทีมเลือกทำหัวข้อที่ตัวเองถนัด ได้แก่ 1. Emeging Destination Tourism 2. Tools for Tourism 3. Enabling Seamless Travel Experience และ 4. Smart Data

ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการสนับสนุนในการจัดงานนี้ว่าเป็นการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับการแข่งขันในรายการที่ยากขึ้น นอกจานี้ HackaTravel ยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มายืนบนเวทีเดียวกัน ซึ่งททท. เชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ว่าจะเติบโตเป็นเครื่อข่ายที่เข้มแข็งไม่แพ้ชาติใดในโลก

ส่วนทางด้านรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง กล่าวถึงหน้าที่หลักของ NIA ที่ผลักดันเรื่องการพัฒนาระบบนวัตกรรมในประเทศไทยและมี Startup Thailand ที่พร้อมสนับสนุนพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) และส่งเสริมขีดความสามารถของสตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่แล้ว ซึ่งทาง NIA มีโครงการ IDE to IPO รุ่น 3 ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจการจัดการนวัตกรรมด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การให้ทุนสนับสนุน พร้อมการจัดทำ Accelerator ด้าน Travel Tech ซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการปีหน้า

นอกจากนี้ นายจีรวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม Head of Ecosytem จากบริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด ยังสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการเปิดเวทีให้กับคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมที่นำมาใช้ได้จริง

“การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและปรับตัวให้ทัน รวมถึงสนับสนนุคนรุ่นใหม่ให้เขามาร่วมพัฒนาไอเดียเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงและต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อไป” นายนพพล อนุกุลวิทยา และนายอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษณ์ สองผู้ร่วมก่อตั้งเทคมีทัวร์กล่าว

ผู้สนใจสามารถติดตามการแข่งขันได้ทาง www.takemetour.com/hackatravel

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider