NIA จับมือทรู เปิดตัว Bangkok CyberTech District ย่านนวัตกรรมต้นแบบดิจิทัลรับสตาร์ทอัพ-นักลงทุนทั่วโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับทรู ดิจิทัล พาร์ค ยกระดับพื้นที่และชุมชนย่านปุณณวิถี สู่ “Bangkok CyberTech District” ย่านนวัตกรรมต้นแบบด้านดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อนสู่สตาร์ทอัพเนชั่น พร้อมเตรียมเปิดศูนย์บริการ Startup Thailand Center แห่งแรก ผนวกหลากหลายบริการและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ อำนวยความสะดวก และดึงดูดเหล่าสตาร์ทอัพ นักลงทุน และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การเปิดตัว Bangkok CyberTech District นับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่รวมพลังกันเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“พื้นที่นี้จะต้องเป็นกลไกสำคัญในการสร้าง game changing ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ พร้อมทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถของสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ อันจะช่วยนำพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งนวัตกรรม”

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า Bangkok CyberTech District จะเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ เป็นย่านนวัตกรรมที่มีระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่แห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาประกอบธุรกิจ ช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้ เงินทุน การเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพให้ก้าวสู่ระดับสากล พร้อมทั้งเพิ่มอัตราการจ้างงาน รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

“Bangkok CyberTech District จะเป็น landing pad ให้กับสตาร์ทต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทย และเป็น launching pad สำหรับสตาร์ทอัพไทย”

ทั้งนี้ NIA ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ พัฒนา Bangkok CyberTech Districtโดยรวบรวมจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาบูรณาการอยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าว NIA ได้เข้ามาตั้งศูนย์บริการ Startup Thailand Center ซึ่งมีพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตร ไว้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้จัดตั้งบริษัทในไทยอย่างสะดวก รวดเร็ว ภายในศูนย์ฯ มีพื้นที่ co-working space, event space และ private office พร้อมทั้งแพลตฟอร์มสำหรับปั้นเหล่าสตาร์ทอัพให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจในระดับสากล เช่น การปลูกฝัง บ่มเพาะบุคลากรผู้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญพิเศษ การต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมระหว่างสตาร์ทอัพและบริษัทชั้นนำ การขับเคลื่อนการพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การแลกเปลี่ยนสตาร์ทอัพระหว่างประเทศ เป็นต้น

“คาดว่าภายใน 3 ปี จะมี Global Startup เกิดขึ้นภายในย่านฯ ไม่ต่ำกว่า 100 ราย ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 3,500 ล้านบาท จึงเชื่อมั่นได้ว่า Bangkok CyberTech District จะสามารถสร้างคุณค่า แหล่งงาน และเงินทุน สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล”

นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่าโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค นับเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะสามารถรองรับสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศได้มากถึง 20,000-30,000 ราย

ทั้งนี้โครงการ Bangkok CyberTech District ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ NIA เป็นรูปธรรมของการใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล โดย ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีศักยภาพที่จะสนับสนุนให้การพัฒนาย่านนวัตกรรม Bangkok CyberTech District มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  และจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศสมบูรณ์แบบสำหรับเหล่าสตาร์ทอัพ ภายใต้แนวคิด Open Innovation มีทั้งบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เหล่าสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่ายเทและหลอมรวมองค์ความรู้ด้านดิจิทัล ท่ามกลางบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และรองรับการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว