NIA นำสตาร์ทอัพไทยร่วมงานที่ออสเตรีย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำสตาร์ทอัพไทยเข้าร่วมในงาน Govtech Pioneers และแสดงผลงานใน Pioneers’18 ระหว่างวันที่ 20– 27 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

เพื่อเปิดโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของสตาร์ทอัพไทยให้เข้าสู่ตลาดโลกได้ พร้อมประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง สนช. และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

Govtech Pioneers เป็นงาน Conference ที่จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจัดขึ้นที่ Palais Wertheim ซึ่งภายในงานประกอบด้วยโซน Forum และ Pitching

GovTech Pioneers เป็นงานย่อยของงาน Pioneers’18 ซึ่งจัดก่อนงานหลัก 1 วัน โดยในงานมี speaker จากภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสตาร์ทอัพร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการพัฒนาการทำงานร่วมกับภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีและ Blockchain โดยหนึ่งใน Key point ของงานนี้ก็คือการลดช่องว่างการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน การสื่อสารระหว่างกัน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ซึ่งภายในงานมีหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจจากประเทศ Estonia โดยประเทศ Estonia ได้นำไอเดียจากประเทศอื่นๆ อาทิ Finland และ Sweden มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศตัวเอง หนึ่งในนั้นคือการใช้ e-ID (signage) ที่ทำให้ประชากรที่อยู่ต่างประเทศสามารถเลือกตั้งได้ อีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือระบบ once-only policy ที่หมายความว่า คำถามที่ได้ถูกถามและตอบแล้ว คำถามเดิมจะไม่สามารถถูกถามซ้ำได้อีกทั้งระบบ ทำให้ระบบนี้มีความ efficiency สูงและสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการ Miscommunication

นอกจากนี้ วิทยากรจากฝั่ง South America (Palo Alto) ยังได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Technology Integration เพื่อพัฒนาด้าน Waste Management และ Transportation โดยในอนาคต Palo Alto จะเป็นเมือง Autonomous Intersection ที่จะไม่มีสัญญาณไฟหรือป้ายบอกทางใดๆ เนื่องจากรถยนต์จะสามารถสื่อสารกันเองและหลีกเลี่ยงกันเองได้ โดยในตอนนี้เมือง Palo Alto ยังมี App PaloAlto311 ที่แสดง Real time cadence อีกด้วย คุณสมบัติอย่างหนึ่งของ app นี้คือการตรวจสอบได้ว่ามีที่จอดรถว่างที่ไหน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในประเทศไทยได้

Pioneers’18 เป็นงานที่รวบรวมบูธ startups และหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุน Startup จากทั่วโลก ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้ Theme “Blurred frontiers” โดยในงานประกอบด้วยโซนต่างๆ อาทิ Workshop, Networking, Pitching, Conference Exhibition และ 2 Stages โดยจัดขึ้นที่ Hoftburg Palace พระราชวังที่มีอายุหลายร้อยปี
อนึ่ง สนช. ได้เชิญผู้แทนจาก Pioneers เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน GovTech Transformation ในเดือนกันยายน 2561 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Startup-NIAAustria
Startup-NIAAustria
Startup-NIAAustria
Startup-NIAAustria
Startup-NIAAustria
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider