NIA นำทัพสตาร์ทอัพไทยเยือนสวีเดน ร่วมมือ-แลกเปลี่ยนพัฒนานวัตกรรมและสตาร์ทอัพ

คณะผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม พร้อมคณะและตัวแทนสตาร์ทอัพประเทศไทย เดินทางร่วมเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายด้านนวัตกรรม (Innovation Policy Forum) และสตาร์ทอัพที่ประเทศสวีเดน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับมูลนิธิ Karl-Adam Bonniers Stiftelse ระหว่างวันที่ 11 -16 กันยายน 2561 โดยมีตัวแทนสตาร์ทอัพด้าน FinTech คือ Jitta และ Refinn ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย

คณะของประเทศไทยโดย NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทนจากหน่วยงานของประเทศสวีเดน ได้แก่ Business Sweden, Vinnova, Karl-Adam Bonniers Foundation, National Innovation Council, The Swedish Institute, Things, Dreamhack และ Arctik 15

ทั้งนี้ คณะผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง และกรรมการ NIA นายวิเชฐ ตันติวานิช และนายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ รวมทั้งนายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ประชุมร่วมกับ Business Sweden นำโดย Mr.Per Jansson ผู้เชี่ยวชาญ global business developer แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง Forum for Innovation Policy Programme เพื่อนำกลับมาพัฒนาในประเทศไทยต่อไป

การประชุมความร่วมมือของทั้งสองประเทศ NIA และ Vinnova ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐของสวีเดนภายใต้ Ministry of Enterprise and Innovation ที่ให้เงินทุนกับภาครัฐและภาคเอกชน ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาหลากหลายด้าน มีแผนความร่วมมือที่จะดำเนินการในรูปแบบข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน (MoU) โดยสถานเอกอัครราชทูตสตอกโฮล์มเป็นผู้ประสานดำเนินการหลัก

ประเทศสวีเดนจะเชิญผู้แทน National Innovation Council มาบรรยายในงาน Innovation Thailand Expo (ITE) และ Startup Thailand 2019 โดยในเบื้องต้นได้มีผู้แทนจาก National Innovation Council, Prime minister’s Office ตอบรับเข้าร่วมงาน ITE แล้ว

คณะตัวแทนจากประเทศสวีเดนจะเดินทางมาประเทศไทยในระหว่างงาน Startup Thailand 2019 และจะเชิญไทยร่วมงานของสตาร์ทอัพสวีเดน ช่วงเดือนกันยายน ปี 2019 ด้วย

Dreamhack ซึ่งเป็นบริษัทโพรดักชั่นเฮ้าส์ของสวีเดนด้านการจัดการแข่งขันอี-สปอร์ตและเกมต่างๆ มีแผนจะมาร่วมกับงานอีเวนท์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด session ให้มีการสอนโคดดิ้งเกม และแนวทางในสายอาชีพของเกม

Arctik15 บริษัทสวีเดนผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านสื่อ อีเวนท์ ประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญในธุรกิจสตาร์ทอัพจะเข้ามาช่วยเสริม business matching ในงาน Startup Thailand 2019 และช่วยแนะนำพันธมิตรเครือข่ายมาเป็น speaker และ investor เข้ามาประเทศไทย

นอกจากนี้ ในการเดินทางไปประเทศสวีเดนของทีม NIA ครั้งนี้ ยังมีแผนความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านทรัพยากรทางด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพระหว่างไทย-สวีเดนจากการประชุมระหว่าง NIA ร่วมกับ Karl-Adam Bonniers Foundation ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของสวีเดน ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ การตีพิมพ์ การศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจและกฎหมายต่างๆ อีกด้วย

previous arrow
next arrow
Slider