อาหารสุขภาพ Ready-To-Cook แทรนด์ใหม่ FoodTech

Ready-to-Cook อาหารสดใหม่พร้อมปรุงแทรนด์มาแรง เหตุเพราะคนใส่ใจสุขภาพและอาหารการกิน ดูแลร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัส Covid-19

อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ในฐานะกำกับดูแลบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหารและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยี (FoodTech) จะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ที่คาดว่ายืดเยื้อยาวนานไม่ต่ำกว่า 9 เดือนถึง 1 ปีครึ่ง ส่งผลให้ประชาชนต้องทำงานอยู่กับบ้านหรือเรียนอยู่กับบ้านต่อไป

ดังนั้นรูปแบบการบริโภคจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่มุ่งใช้บริการสั่งอาหารแบบบริโภคได้ทันที (Ready to Eat) ผ่านการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ไปเป็นสั่งอาหารแบบพร้อมปรุง (Ready to Cook) โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากประชาชนคำนึงถึงสุขภาวะตัวเองมากขึ้น ต้องการสารอาหารที่ดีมีคุณภาพสูงมาสร้างเสริมภูมิต้านทานไวรัส Covid-19 จากวัตถุดิบธรรมชาติที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมาได้ทำให้ทั้งคนรุ่นใหม่หรือประชาชนทั่วไปต้องทำงานอยู่บ้าน มีความคิดสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงเริ่มหัดปรุงอาหารเอง จึงเริ่มเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยเน้นสั่งวัตถุดิบสดมาปรุงเองที่บ้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่างเช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงชาบูหรือสุกี้ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจแก่สตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรายย่อยขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ปรับกลยุทธ์เน้นแปรรูปอาหารสดหรืออาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นบริการให้กับลูกค้า

อัครวิทย์ กล่าวว่าคาดการณ์ว่าประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 จะให้ความสำคัญกับห่วงโซ่การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ต้องผลิตเองภายในประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะมีประสบการณ์จากการล็อคดาว์นช่วงสถานการณ์ Covid-19 จนทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร

นอกจากนี้เชื่อว่าการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ชีวนวัตกรรม (Synthetic Biology) จะได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับกระบวนการผลิตชีวนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการใช้ประโยชน์บางส่วนของพืชและสัตว์ นำไปใช้ผ่านกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์แทนโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยทำการเกษตรหรือปศุสัตว์แบบเดิม