กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมจัด 2 งานใหญ่ ขับเคลื่อนไทยด้วยนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แถลงข่าวจัดงาน Government Procurement Transformation ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อกข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ” ครั้งแรกกับสตาร์ทอัพแฟร์ เพื่อเบิกทางสตาร์ทอัพสู่เส้นทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สร้างมิติใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของภาครัฐ มุ่งพัฒนาการให้บริการประชาชน พร้อมเปิดตัวอีกหนึ่งงานใหญ่ Innovation Thailand Expo 2018 กับครั้งแรกของประเทศที่จัดงานในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival) เพื่อยกระดับขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างให้เกิดการรับรู้และการยอมรับในระดับสากล ถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาเผยถึงแนวคิดและรายละเอียดของงาน พร้อมบอกวัตถุประสงค์และเชิญชวนให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนไปร่วมงานที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้

อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ได้รับโอกาสจากทางภาครัฐ ทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพและการได้รับเงินทุนสนับสนุนมาบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ และมีหน่วยงานจากภาครัฐมาพูดถึงแนวคิดในการสร้างกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ประเทศนวัตกรรมอีกด้วย

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงความสำคัญของนวัตกรรมและธุรกิจสตาร์ทอัพว่า “ในยุคนี้ นวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ผู้คนก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจแนวใหม่กันมากขึ้น เราจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม และยกระดับสตาร์ทอัพให้เติบโตมากขึ้น ส่งเสริมแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมา โดยพบว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มสตาร์ทอัพที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าเดิมมาก นั่นแสดงให้เห็นว่าเราสามารถยกระดับและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมได้ในอนาคต”

ด้าน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 นี้ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดความสามารถทางนวัตกรรม Global Innovation Index (GII) จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์การเฉพาะทางของสหประชาชาติ โดยอยู่ในอันดับที่ 44 ของโลก จากทั้งหมด 126 ประเทศ ขยับอันดับดีขึ้นแบบก้าวกระโดดจากปีที่แล้ว 7 อันดับ จากอันดับที่ 51 และยังเป็นการเลื่อนอันดับที่ดีขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 นับจากปี 2558-2561 และยังอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลกในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางที่มีการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมที่ดีที่สุด รองจาก จีน มาเลเซีย บัลแกเรีย และโครเอเชีย

“การที่ประเทศไทยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการผลักดันประเทศด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งถือเป็นกลไกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในขณะนี้ แต่กระนั้นเราก็ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนากันอีกเยอะ โดยเฉพาะด้านความสามารถของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ เอสเอ็มอี หรือสตาร์ทอัพ ซึ่งถ้าเรามาร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมและทำให้ธุรกิจของเราเติบโตมากขึ้น เชื่อว่าเราจะสามารถขยับขึ้นไปติดอันดับที่ดีกว่านี้ได้ไม่ยาก”

Government Procurement Transformation “ปลดล็อกข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ”

สำหรับงาน Government Procurement Transformation “ปลดล็อกข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ” จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานสตาร์ทอัพแฟร์ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาสตาร์ทอัพและระบบนิเวศแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐเพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของผู้คนในประเทศ ประกอบด้วยการศึกษา ความมั่นคง การปกครองท้องถิ่น การคลัง การสาธารณสุข ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและองค์ความรู้ของประเทศ

รศ.นพ.สรนิต กล่าวถึงแนวคิด “ปลดล็อกข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ” ว่าเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นตลาดซื้อขายที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสตาร์ทอัพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการเข้าถึงด้านข้อมูลของภาครัฐ เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน ยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

“สำหรับขั้นตอนการปลดล็อกข้อจำกัดการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับสตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรัฐนั้น เราได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ และหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์ใช้บริการโซลูชั่นของสตาร์ทอัพ โดยจะมีการลงนามความร่วมมือกันภายในงานครั้งนี้ด้วย  ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่จะให้หน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจเริ่มต้นการซื้อขายบริการ กระตุ้นให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง และเพิ่มการลงทุนจากภาครัฐในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งคาดว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาทในงานนี้”

ด้าน ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ภายในงานจะมีโซลูชั่นของสตาร์ทอัพที่พร้อมให้บริการสำหรับภาครัฐ ประมาณ 100 ธุรกิจสตาร์ทอัพ ใน 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนากำลังคนของภาครัฐและการสื่อสารนโยบายสาธารณะ 2) การพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมวัฒนธรรมและพื้นที่เรียนรู้ 3) การบริการสาธารณูปโภค 4) การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 5) รัฐบาลดิจิทัล 6) ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ และ 7) การพัฒนาตลาดในประเทศ พร้อมการให้บริการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาครัฐกับสตาร์ทอัพ รวมทั้งจัดนิทรรศการที่จะให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ พร้อมการสนับสนุนจากภาครัฐแก่สตาร์ทอัพ นอกจากนี้ภายในงานยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญก็คือ การแข่งขัน GOV Tech Solutions Award ที่จะชิงความเป็นหนึ่งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกับรัฐบาล โดยจะเป็นการแข่งขันและสร้างโซลูชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยสตาร์ทอัพมืออาชีพที่มีความสนใจอยากนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อแก้ไขปัญาใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) Digital government 2) Ease of doing business และ 3) Public services”

Innovation Thailand Expo 2018 ครั้งแรกกับการจัดงานรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม

ในส่วนของงาน Innovation Thailand Expo 2018 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในปี 2561 นี้ ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ สร้างความชัดเจนให้กับประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว “Innovation Fast Move Nation” กับ 250 ผลงานนวัตกรรมจาก 150 หน่วยงาน ที่จะมาพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัลตลอดการเข้าชมงาน

รศ.นพ.สรนิต เผยว่า “งาน Innovation Thailand Expo 2018 เป็นการยกระดับการจัดงานสัปดาห์นวัตกรรมแห่งชาติที่จัดขึ้นมาแล้ว 3 ปี โดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ FAIR: งานแสดงนวัตกรรม…ที่ยิ่งใหญ่สุด ครั้งเดียวในรอบปี FIN: เปิดธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ…โอกาสใหม่ในอนาคต และ FUN: สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายนวัตกรรม…ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น”

ความน่าสนใจภายในงาน Innovation Thailand Expo 2018 ผู้เข้าชมจะได้พบกับนวัตกรรมระดับประเทศที่หลากลาย อาทิ โซนนิทรรศการ “นวัตกรรมประเทศไทย” มาพร้อมกับ 70 ผลงานนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และ 30 ผลงานนวัตกรรมในโครงการไฮไลต์รอบปีที่ผ่านมา โซนนิทรรศการ “รางวัลนวัตกรรม (Innovation Award)” กับ 100 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม โซนนิทรรศการ “อาชีพในศตวรรษที่ 21” เสนอทิศทางของอาชีพในอนาคต พร้อมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โซนนิทรรศการ “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise) โดย 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำนวัตกรรมไปพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร โซนนิทรรศการ “International Innovation” โชว์ผลงานนวัตกรรมระดับประเทศจากจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล มาเลเซีย เป็นต้น

ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2561 เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคมด้วย โดยมีทั้งหมด 10 รางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (ระดับเยาวชน) รางวัล UAV Startup (นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ) รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และรางวัลนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) และเพื่อตอกย้ำความเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ภานในงานยังจัดให้มีการสัมมนาระดับชาติ ทั้งในระดับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ ผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวม 10 หัวข้อ จากวิทยากรระดับประเทศมากกว่า 50 ท่าน ตลอด 4 วันของการจัดงาน

previous arrow
next arrow
Slider