จับตาสตาร์ทอัพ – เอสเอ็มอีอีสาน โตตามนโยบาย 4.0

จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ถึงวันนี้ เริ่มปรากฏภาพการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สามารถสร้างงานและประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะในจังหวัดเช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น และมหาสารคาม ที่ล่าสุดพบว่ามีการเติบโตของเครือข่ายเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพอย่างเข้มแข็ง

โดยความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพในภูมิภาคดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถสร้างผู้ประกอบการได้มากกว่า 100 ราย และสามารถสร้างงานได้มากกว่า 230 ตำแหน่ง คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 300 ล้านบาท

“ธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการเติบโตแข็งแกร่งมาก ต้องขอบคุณความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากมหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ด้วย” ดร.สุวิทย์กล่าว

Startup-NE

ทั้งนี้ การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงมายังพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยโฟกัสไปที่การพัฒนาให้พื้นที่นี้เป็นฮับสำหรับผู้ประกอบการในภูมิภาค

“เรามีโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เติบโต และสามารถก้าวไปสู่ระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน” ดร.สุวิทย์กล่าว

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้ยกตัวอย่างธุรกิจฟาร์มจิ้งหรีดอัจฉริยะว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากจิ้งหรีดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโปรตีนสูง และสามารถสร้างความน่าสนใจจากบริษัทต่างชาติได้ อีกทั้งยังสร้างงานให้กับท้องถิ่น และสร้างผลกำไรในภูมิภาคได้ด้วย

ด้านรองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เผยว่า มหาวิทยาลัยจะขยายเครือข่ายของโครงการดังกล่าวออกไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป

Startup-NE


อ้างอิง: Bangkok Post