สตาร์ทอัพดึง“Chatbot”ปูทาง Work From Home

สตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี แห่ใช้ “แชทบอท” ให้บริการลูกค้าแทนจ้างพนักงานรับโทรศัพท์ ลดการสัมผัส ปูทาง Work From Home ลดต้นทุนได้ถึง 10 เท่า 

ปิยพจน์ เกษมภักดีพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนเนียนแชต จำกัด ผู้ให้บริการปัญญาประดิษฐ์ (AI) แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และสตาร์ทอัพ เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 โดยเฉพาะการนำ AI ที่ใช้ในการสนทนาอัตโนมัติโดยผ่านทางเสียงและข้อความ หรือ“แชทบอท”ทดแทนการจ้างพนักงานรับโทรศัพท์หรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ต้องคอยให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า เนื่องจากแชทบอท ช่วยลดการสัมผัสและความเสี่ยงจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ลดความจำเป็นในการจ้างพนักงานที่ต้องประจำอยู่ในสำนักงาน เพราะรูปแบบการทำงานจะอยู่กับบ้านหรือWork From Home มากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าสำนักงานหรือค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ 

สำหรับการใช้แชทบอท สามารถลดค่าใช้จ่ายจากที่ต้องจ้างพนักงานรับโทรศัพท์ 1 คน ได้ถึง 10 เท่าหรือจากเดิมเคยจ้างพนักงานรับโทรศัพท์เดือนละ 15,000 บาท แต่หากติดตั้งระบบแชทบอทค่าใช้จ่ายเหลือเพียงเดือนละ 1,500 บาทต่อเดือนเท่านั้น แต่แชทบอทสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นจากเดิมที่เคยจ้างพนักงานรับโทรศัพท์ บริษัทสามารถเพิ่มศักยภาพพนักงานให้ไปทำงานประเภทอื่นแทนได้ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิการทำงานให้กับพนักงาน 

ขณะเดียวกัน ระบบบ้านอัตโนมัติหรือสมาร์ทโฮม เริ่มมีทิศทางที่สดใส เนื่องจากคนอยู่บ้านมากขึ้น อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ สมาร์ทโฮม ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น ระบบควบคุมหลอดไฟ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย สามารถรับข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ Real-Time ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ ทั้งยังช่วยเรื่องความสะดวกสบายและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย