ตลท. พร้อมหนุนสตาร์ทอัพ ร่วมพัฒนา ecosystem

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หวังมีส่วนร่วมผลักดันสตาร์ทอัพ ที่เป็นฐานการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ผ่านกรอบพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพ 4 ด้าน

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ ตลท. กล่าวว่า ตลท. ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสตาร์ทอัพ เพื่อให้เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันเทคโนโลยีใหม่มาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต

“ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์เอง ย่อมต้องทำหน้าที่ร่วมพัฒนาส่วนที่เป็นฟินเทค หรือเทคโนโลยีด้านการเงินเป็นหลัก ตลอดจนต้องสร้างแพลตฟอร์มในการระดมทุนให้สตาร์ทอัพหาเงินทุนมาใช้ นำไอเดียมาต่อยอดขึ้นเป็นสินค้าและบริการที่สามารถทำเป็นธุรกิจ ทำกำไรได้จริง”

แต่ธุรกิจสตาร์ทอัพย่อมเกิดได้ยาก หากไม่มี ecosystem มาช่วยเอื้อให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ตลท. จึงกำหนดแผนพัฒนา ecosystem ให้สตาร์ทอัพไว้ โดยมองที่ 4 องค์ประกอบหลัก อย่างแรกคือด้าน การศึกษาให้ความรู้ (education) โดย ตลท. เดิมมีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการลงทุน การระดมทุนผ่านตลาดทุน ให้บุคคลทั่วไปอยู่แล้ว จึงใช้เครื่องมือเดียวกันจัดหลักสูตรขยายวงออกไปสู่ผู้ประกอบการด้วย โดยเฉพาะสตาร์ทอัพ และอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มีความรู้ มีไอเดียที่จะเป็นสตาร์ทอัพได้เช่นกัน

ส่วนที่ 2 คือด้านการลงทุน ตลท. ได้ตั้งกองทุน venture capital ร่วมกับธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย เพื่อลงทุนในธุรกิจ สตาร์ทอัพ รวมถึงเอสเอ็มอีด้วย

ส่วนที่ 3 คือสาธารณูปโภค โดยการสร้าง LiVE Platform ซึ่งเป็นแหล่งระดมทุนในรูปแบบ Equity Crowdfunding ซึ่งมีจุดเด่นที่การเปิดโอกาสให้ Startup ได้นำเสนอสินค้าและบริการในวงกว้างให้เป็นที่รู้จัก และมีโอกาสขยายตลาดจากการมีผู้ลงทุนที่หลากหลายสนใจลงทุน เพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนและสร้างตลาดรองเป็นทางเลือกในการ Exit ของผู้ลงทุน และด้านที่ 4 คือช่วยกระตุ้น เร่งการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนโดยรวม ด้วยการจัดประกวด Capital Market Innovation

นอกจากนี้ ตลท. ยังร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรม NIA โดยร่วมสนับสนุนงาน Startup Thailand 2018 ซึ่งนอกจากแนะนำการใช้ประโยชน์ LiVE Platform แก่ Startup และนักลงทุนแล้ว ยังได้เชิญผู้มีประสบการณ์ Startup มาแบ่งปันความรู้ และได้รับฟังธุรกิจของ Startup ที่อยู่บน LiVE Platform อีกด้วย

Market Trend-SET.Ecosystem

นางเกศรา มัญชุศรี  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย