ชงไอเดียรัฐบาลเปิด“ซุปเปอร์แอปฯ”จ้างสตาร์ทอัพให้บริการประชาชน

ชงรัฐบาลเปิด “ซุปเปอร์แอปฯ” จัดจ้างธุรกิจสตาร์ทอัพเข้ามาให้บริการตอบโจทย์ตรงความต้องการประชาชนแบบครบวงจร One Stop Service บนแพลตฟอร์มเดียว ช่วยสร้างระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพที่ดี ส่งเสริมธุรกิจ Deep Tech ให้เติบโต

ภรณี วัฒนโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FinGas แพลตฟอร์มบริการสั่งแก๊สออนไลน์ เปิดเผยว่าแนวทางการสร้างระบบนิเวศน์ของวิสาหกิจเริ่มต้นที่เอื้ออำนวยต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ คือ รัฐบาลควรดึงสตาร์ทอัพเข้ามาร่วมทำงานให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์มของรัฐบาลโดยธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการ เนื่องจากปัจจุบัน ขั้นตอนต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพ ตั้งแต่การตั้งต้นธุรกิจ บ่มเพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยี การคิดค้นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไปจนถึงการวางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้น เป็นการดำเนินการให้บริการประชาชนไม่แตกต่างกับที่ภาครัฐดำเนินการอยู่  อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยว่าควรใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแบบใดเพื่อออกแบบบริการหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการประชาชนนั้นต้องยอมรับว่าภาธุรกิจมีความรวดเร็วและแม่นยำในการศึกษาวิจัยพัฒนาและตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่า จึงเห็นว่าทางภาครัฐควรสนับสนุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพมาร่วมทำงานการให้บริการภาครัฐเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ตรงต่อความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้การให้บริการประชาชนงานบางประเภทที่ภาครัฐกำลังจะดำเนินการเองหรือกำลังจะจัดซื้อจัดจ้างนั้น ทางกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพดำเนินการให้บริการประชาชนอยู่แล้วในขณะนี้ ดังนั้นจึงอยากเสนอแนะให้ภาครัฐเป็นเหมือนกับ “ซุปเปอร์แอปพลิเคชัน” ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างภาครัฐกับธุรกิจสตาร์ทอัพโดยจัดซื้อจัดจ้างธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือการให้บริการประชาชนบนแพลตฟอร์มของรัฐบาลซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการด้วยการเข้าระบบเพียงครั้งเดียวได้รับการบริการแบบครบวงจรและ One Stop Service ภายในซุปเปอร์แอปพลิเคชันของรัฐบาล 

ภรณี กล่าวว่า แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับธุรกิจสตาร์ทอัพ สามารถทำให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Deep Tech ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เช่น FinGas แพลตฟอร์มบริการสั่งแก๊สออนไลน์ ทางรัฐบาลสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์หากจะออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากการสนับสนุนค่าแก๊สหุงต้มในครัวเรือน หรือหากจะออกมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อแก่ธุรกิจร้านอาหาร สามารถนำข้อมูลของลูกค้า FinGas ซึ่งสามารถระบุได้ว่าผู้ประกอบการรายใดกำลังขยายกิจการ หรือครอบครัวใดเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนจริง ย่อมทำให้มาตรการภาครัฐที่ออกมาดำเนินการได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นหากภาครัฐกับธุรกิจสตาร์ทอัพ จับมือร่วมกันย่อมจะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประคับประคองธุรกิจไปได้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบโจทย์การให้บริการประชาชนจากการสนับสนุนของรัฐบาลย่อมเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศไทย